Kamasutra hakkında herşey

Günlük Yaşam « Vatsyayana Sutra

Böylece armağan olarak, ele geçirerek, satın alarak, emanet ya da atalarından miras yoluyla kazandığı zenginlikle bilgiye ulaşan erkeğin aile reisi olup bir yurttaş gibi yaşaması gerekir. Şehirde, büyük bir köyde, seçkin insanların semtinde ya da çoğu insanın gidip geldiği bir yerde ev alması gerekir.

Bu mesken suya yakın olmalı ve değişik amaçlar için değişik bölmeleri olmalıdır. Evin çevresinde bir bahçe, biri dış, diğeri iç olmak üzere iki odası olmalıdır. İç oda kadınlara tahsis edilmeli, zengin kokularla dinlendirici bir havası olan dış odada ise yumuşak bir yatak olmalı; bu yatak göze güzel görünmeli, temiz beyaz örtülü, ortası alçak, üzerinde çelenk ve çiçek buketleri -Doğal bahçe çiçekleri-, gölgeliği, biri baş kısmında diğeri ayak kısmında olmak üzere iki yastığı olmalıdır. Odada ayrıca bir çeşit sedir ve bunun baş kısmında bir tabure olmalıdır.

Gece için tabure; çiçekler, göz damlası ve hoş kokulu özler konmuş kavanozlar, ağız kokusu için kullanılan şeyler ve ağaç-kavunu ağacının kabuğunu koymanın yanı sıra hoş kokulu yağların konması için kullanılmalıdır. Sedirin yakınında yerde bir tükürük hokkası, içinde mücevher bulunan bir kutu, bir askıdan sarkan fildişi bir lut, bir resim tahtası, parfüm içeren bir kap, birkaç kitap ve yabani kadife çiçeğinden yapılma kolyeler bulunmalıdır.

Sedirin fazla uzağında olmamak üzere yerde, yuvarlak bir yastık, oyuncak el arabası ve zar oyunları için tahta olmalıdır. Dış odanın dışarısında kuş -Bıldırcın, keklik, papağan, sığırcık ve benzeri kuşlar- kafesleri ve yün eğirmek, oymacılık ve bu çeşit uğraşılar için özel bir yer olmalıdır.

Bahçelerde bir dönen salıncak ve bir normal salıncak, ayrıca çiçeklerle bezeli asma bir kameriye olmalı, bunun içine oturmak için yükseltilmiş bir çiçek tarhı konmalıdır.

Sabah kalkıp gerekli işleri -Doğanın çağrısına uymak her zaman için Hindularca sabahları yapılması gereken ilk iştir- yerine getiren evin reisi dişini fırçalamalı, vücuduna sınırlı miktarda yağlar ve kokular sürmeli, takılar takmalı, göz kapaklarına ve gözlerinin altına göz damlası sürmeli, dudaklarını alaktakayla -Laktan elde edilen bir renk- boyamalı ve aynada kendisine bakmalıdır.

Fındık yapraklarıyla birlikte ağıza güzel koku veren diğer şeyleri yedikten sonra her zamanki işlerini yerine getirmelidir. Her gün banyo yapmalı, vücudunu yağlarla ovmalı, üç günde bir köpük banyosu yapmalı (Müslümanlardan önce sabun bilinmezdi), dört günde bir yüzünü ve saçlarını, beş ya da on günde (On gün tüylerin makasa gelecek kadar uzaması için yeterli bir süredir) bir vücudunun diğer kısımlarını traş ettirmelidir.

Tüm bunlar mutlaka yapılmalı, koltuk altlarının teri alınmalıdır. Çarayana'ya göre yemekler, öğleden önce, öğleden sonra ve gece yenmelidir. Kahvaltıdan sonra, papağanlara ve diğer kuşlara konuşma öğretilmeli, horozlar, bıldırcınlar ve koçlar döğüştürülmelidir. Pitamardalar, Vitalar ve Viduşakalar (Bunlar Hindu dramasında bahsedilen genel karakterlerdendir; özellikleri daha sonra açıklanacaktır.) ile uğraşmaya az zaman harcanmalıdır.

Sonra öğle uykusuna (Öğle uykusuna yalnız gecelerin kısa olduğu yazın izin vardır.) yatılabilir. Bundan sonra giysilerini giyip takılarını takan evin reisi öğleden sonrasını arkadaşlarıyla muhabbet ederek geçirir. Akşam üstü şarkı söylenir. Bundan sonra evin reisi arkadaşlarıyla birlikte önceden dekore edilmiş ve parfümlenmiş odasında ona tutkun olan kadının gelişini beklemelidir.

Ya da ona kadın bir haberci yollar veya kendisi gider. Kadının evine gelmesinden sonra arkadaşlarıyla birlikte onu karşılamalı ve kadını sevgi dolu ve uygun bir muhabbetle eğlendirmelidir. Böylece o gün yapılması gerekenler sona ermiş olur.

Aşağıdakiler arada eğlence veya uğraşı olarak yapılacak şeylerdir:

1. Farklı tanrıçalar onuruna festivaller. (Bunlar Hindistan'ın tüm bölgelerinde çok yaygındır.)
2. Kadın ve erkeklerin birlikte katıldıkları toplantılar.
3. İçki partileri.
4. Piknikler.
5. Diğer sosyal uğraşılar düzenlemek.

FESTİVALLER

Bazı özel uğurlu günlerde bir yurttaşlar topluluğu Sarasvati'nin Tapınağı'nda bir araya gelir. Orada şarkıcıların ve şehre yeni gelmiş başka insanların yeteneği denenmeli ve ertesi gün mutlaka ödüllendirilmelidirler; bundan sonra toplananlar tarafından gösterilerinin beğenilip beğenilmemesine göre ya alıkonulur ya da yol verilirler.

Toplantı üyeleri mutlu zamanlarda olduğu kadar sıkıntılı zamanlarında da uyumlu hareket etmelidirler. Ayrıca toplantıya gelmiş olan yabancılara konukseverlik göstermek de bu yurttaşların görevidir. Yukarıda söylenenlerin, yürürlükte olan kurallara göre farklı tanrıçaların onuruna düzenlenebilecek tüm diğer festivallere uygulanacağı bilinmelidir.

SOSYAL TOPLANTILAR

Aynı yaş, konum ve yetenekteki, aynı uğraşıdan hoşlanan ve aynı eğitime sahip erkekler, genel kadınlarla ya da yurttaşlar topluluğunda ya da aralarından birinin evinde oturup birbirleriyle uygun konuşmalar yapıyorlarsa buna arkadaşlarla oturma ya da sosyal toplantı denir. Konuşmanın konularını, başkaları tarafından söylenmiş sözlerin tamamlanması ve farklı sanatlarda birbirlerinin bilgilerini ölçme oluşturur. Çok güzel olan, erkeklerle aynı şeylerden hoşlanan, başkalarının akıllarını çelme gücü olan kadınlar burada saygıyla anılır.

İÇKİ PARTİLERİ

Kadınlar ve erkekler birbirlerinin evinde içmelidirler. Burada erkekler genel kadınlara içki içirir, sonra kendileri Madu, Ayreya, Sara ve Asava gibi acı ve ekşi tadları olan likörleri içerler. Ayrıca farklı ağaçların gövdelerinden, yabani meyvelerden ve yapraklardan çıkartılan içkiler de içilir.

BAHÇELERE YA DA PİKNİKLERE GİTME

Öğlene doğru giyinmiş olan erkekler yanlarında genel kadınlar ve hizmetkârlar olduğu halde atları üzerinde bahçelere giderler. Orada günlük işlerini yapıp bıldırcın, horoz ve koç döğüşleri ve diğer gösteriler gibi çeşitli uygun eğlencelerle zaman geçirip öğleden sonra aynı şekilde çiçek demetleriyle eve dönerler.

Aynı şey yazın, içinden kötü ya da tehlikeli hayvanların çıkartıldığı ve etrafı çevrilmiş suda banyo yapmada da geçerlidir.

DİĞER SOSYAL UĞRAŞILAR

Geceleri zarla oynamak, ay ışığının olduğu gecelerde dışarı çıkmak, bahar onuruna oruç tutmak, mango ağaçlarındaki meyveleri ve filizleri koparmak, nilüfer liflerini yemek, yumuşak mısır başaklarını yemek, ağaçlar yeşillendiği zaman ormanlarda piknik yapmak, Udakakaşvedika yani su sporları yapmak, bazı ağaçların çiçekleriyle birbirini süslemek, kadamba ağacının çiçeklerini birbirine atmak ve tüm ülkede ya da bazı kısımlarında bilinen diğer birçok sporu yapmak sosyal uğraşılardandır. Bu ve benzer diğer eğlenceler yurttaşlar tarafından her zaman düzenlenir.

Yukarıdaki eğlenceler kendini bir zevk kadınının varlığıyla oyalayan birisi tarafından yapılabildiği gibi, bir zevk kadını da aynı şeyleri hizmetçileri ya da yurttaşlarla yapabilir.

Bir Pitamarda dünyada yalnız, zenginliği olmayan, tek mülkü Malikası, biraz köpürtücü madde ve kırmızı bir giysi olan, iyi bir ülkeden gelen ve tüm sanatlarda becerikli olan, bu sanatları öğreterek yurttaşların muhabbetine katılan ve genel kadınların evine giden kişidir.

Bir Vita servetin zevkini tatmış, ilişkide olduğu yurttaşların dostu olan, bir aile reisinin niteliklerine sahip, karısı olan, yurttaşların toplantılarında ve genel kadınların evinde onurlanan ve onların davranışlarından ve onlardan geçinen kişidir.

Bir Viduşeka (Vayaska yani gülmeye yol açan kişi de denir.) sadece bazı sanatları bilen, maskaralık yapan ve herkesin güvendiği bir kişidir.

Bu kişiler yurttaşlar ve genel kadınlar arasındaki tartışmalar ve barışmalarda görevlendirilirler.

Bu sözler ayrıca kadın dilenciler, kafaları kazılı kadınlar, zina yapan kadınlar ve her çeşit sanatta becerikli yaşlı genel kadınlar için de geçerlidir.

Herkesin saygı duyduğu, köyü ya da şehrinde yaşayan bir yurttaş kendi kastından bilgili kişileri davet etmelidir. Arkadaşlarıyla muhabbet etmeli ve dostluğuyla arkadaşlarını memnun etmelidir. Çeşitli konularda başkalarına yardımcı olmalı, başkalarının da aynı şekilde davranmalarını sağlamalıdır.

Konu hakkında bazı özlü sözler vardır:

"Topluluk içinde çeşitli konular hakkında bütünüyle Sanskrit dilinde ya da tümüyle ülkesinin diyalektiğinde konuşmayan bir yurttaş büyük saygı kazanır. Akıllı kişiler halkın sevmediği, kuralları olmayan ve niyeti başkalarının yıkımı olan bir toplulukla birlikte olmaz. İnsanların isteklerine göre davranan, tek amaçtan zevk alan bir toplulukta yaşayan bilgili bir erkek bu dünyada çok saygı görür."

Elde Etmeye Dair « Kadını Elde Etme

Bir kız geçtiğimiz kısmın başında anlattığımız gibi aşkını işaret ve hareketlerle ortaya koymaya başlarsa, âşık, çeşitli yol ve araçlarla onu bütünüyle elde etmeye çalışmalıdır. Bu yollar şunlardır:

Bir oyun ya da sporda birlikte yer aldıklarında özellikle kadının elini tutmalıdır. Kadına dokunmalı, kucaklama gibi çeşitli kucaklama biçimlerini ve ikinci bölümde anlatılan diğerlerini uygulamalıdır. Zaman zaman bir ağaç yaprağından kesilmiş bir çift insan figürü göstermek gibi şeyler yapmalıdır.

Su sporları yaparken, kadından uzakta dalarak yakınından çıkmalıdır. Ağaçların yeşillenmeleri ve bu gibi şeyler için artan bir ilgi göstermelidir. Kıza onun yüzünden çektiği acılardan bahsetmelidir. Diğer kadınlara dair gördüğü güzel rüyayı kadına bağlamalıdır. Kastının toplantı ve partilerinde kadının yanına oturup herhangi bir bahaneyle kıza dokunmalıdır.

Ayağını kızın ayağının üstüne koyup, yavaşça parmaklarına teker teker dokunmalı ve tırnaklarının ucuna bastırmalıdır. Eğer bunda başarılı olursa, ayağını eline alıp aynı şeyi tekrar etmelidir. Kız erkeğin ayağını yıkarken parmaklarından birini ayak parmaklarının arasına sıkıştırmalı ve kızdan ne zaman bir şey alıp verse bakışları ve hareketleriyle kızı ne kadar sevdiğini göstermelidir.

Ağzını yıkaması için getirilen suyu kıza sıçratmalı ve tenha bir yerde ya da karanlıkta yalnız kaldıklarında kızla sevişip, kızı hiçbir şekilde üzmeden gerçek düşüncelerini söylemelidir.

Kızla aynı kanape ya da yatağa oturduğunda, kıza "Sana söyleyecek özel bir şeyim var" diyerek, kızı tenha bir yere götürüp, aşkını ona, kelimelerden çok hareketler ve işaretlerle göstermelidir. Kızın kendisine olan duygularını öğrendiğinde, hastaymış gibi yapıp kızın evine gelmesini sağlamalıdır.

Evde elini tutarak gözlerine ve alnına koymalı ve kızdan bir ilaç yapmasını isteme bahanesiyle, şu sözleri söylemelidir: "Bu işi sen yapmalısın, başkası değil." Gitmek istediğinde gitmesine izin vermelidir. Bu arada tekrar gelmesini samimi olarak ister. Bu hastalık düzenini üç gün üç gece sürdürmelidir. Bundan sonra kız sık sık erkeği görmeye gelmeye başladığında uzun muhabbetlere girmelidir. Gotakamuka bu konuda şöyle der: "Bir erkek bir kızı çok fazla da sevse, onu bir sürü konuşma yapmadan kazanamaz."

Sonunda erkek kızı tamamen elde ettiğini gördüğünde, onunla birlikte olmaya başlamalıdır. Akşamları ve karanlıkta kadınların her zamankinden daha az çekingen ve birleşmeye daha arzulu oldukları, erkeklere karşı çıkmadıkları ve yalnızca bu zamanlarda birlikte olunmasına dair sözler sadece laftan ibarettir.

Erkeğin gayretlerini yalnız başına yürütmesi olanaksız olduğunda, kızın bakıcısının kızı ya da kızın güvendiği bir kız arkadaş aracılığıyla kızı, amacını duyurmadan kendine getirtmelidir. Daha sonra yukarda anlatılan şekilde davranmalıdır. Ya da önce kendi hizmetçisini arkadaşlık etmesi için kıza yollamalı, sonra kızı onun vasıtasıyla elde etmelidir.

Son olarak kızın duygularını dinsel törenler, evlilik törenleri, şenlikler, festivaller, tiyatrolar, halka açık toplantılarda ve bu gibi durumlarda gösterdiği tavır ve hareketlerden bilebiliyorsa, kızla yalnız olduklarında birlikte olmaya başlamalıdır. Vatsyayana'nın 'da belirttiği gibi, kadınlar doğru zaman ve yerlerde istendiklerinde âşıklarını reddetmezler.

Mütevazi bir aileden doğmasına rağmen iyi nitelikli ve iyi eğitim görmüş ya da zenginlikten yoksun ve bu yüzden eşitleri tarafından arzulanmayan, ya da ana babasını kaybetmiş ama kendi ailesinin ve kastının kurallarını izleyen bir kız yaşı geldiğinde evlenmek isteyebilir.

Böyle bir kız, zayıflığı yüzünden ve ana babasının rızası olmadığı halde kendisiyle evleneceğini düşündüğü güçlü, yakışıklı ve genç bir erkeği elde etmeye çalışmalıdır. Kız bunu erkeği sık sık görerek ve karşılaşarak, kendisini sevdirecek şeyler yoluyla becermelidir. Kızın annesi de, kızın arkadaşları ve bakıcısının kızı aracılığıyla devamlı karşılaşmalarını sağlamalıdır.

Kız, erkekle tenha yerlerde yalnız kalmaya çalışmalı ve ilgisiz zamanlarda erkeğe çiçekler, fındık ve fındık yaprakları, parfümler vermelidir. Sanatların uygulanmasında, köpüklemede, tırnaklarla çizme ve bastırmadaki becerisini de göstermelidir. Ayrıca erkekle sevdiği konular hakkında konuşarak, bir kızı elde etme ve sevgisini kazanma yollarını tartışmalıdır.

Eski yazarlara göre, kız erkeği çok fazla da sevse, kendisini ona sunmamak ya da ilk girişimde bulunan olmamalıdır. Çünkü onurunu kaybeden bir kız küçük görülmeye ve reddedilmeye layıktır. Erkek onunla birlikte olma isteği gösterdiğinde, erkeğe olumlu yaklaşmalı, onu kucakladığında tavrında hiçbir değişiklik göstermemelidir.

Tüm aşk itiraflarını, bunlardan habersizmiş gibi karşılamalıdır. Öpmeye çalıştığında karşı koymalı; cinsel ilişkide bulunmak istediğinde sadece özel yerlerine dokunmasına izin vermeli ve bunu zorla kabul etmelidir. Erkek tarafından pes ettirilmiş de olsa, kendisini erkeğe rızası varmış gibi teslim etmemeli ve erkeğin birlikte olma çabalarına karşı koymalıdır.

Sadece, gerçekten sevildiğini ve âşığının ona bağlı olduğunu ve fikrini değiştirmeyeceğini bildiğinde kendisini erkeğe teslim etmeli ve derhal evlenmeleri için razı etmelidir. Bekaretini kaybettikten sonra sırdaşlarına bundan bahseder. Böylece bir kızın bir erkeği elde etme çabaları sona erer.

Konu hakkında bir takım özlü sözler vardır:

"Peşinde fazla koşulan bir kız hoşuna giden, kendisine bağlı olacağını düşündüğü biriyle evlenmelidir. Bir kız zenginlik arzusuyla ana babası tarafından damadın görünüşü ya da karakteri göz önüne alınmadan evlendirildiğinde, erkek iyi niteliklere sahip, kızın isteklerine bağlı, etkin, güçlü, sağlıklı ve kıza her çeşit zevki vermeye istekli de olsa, kız asla erkeğe bağlanmaz. (Son birkaç gözlemde çok doğru sözler vardır. Kadın monogam bir hayvandır, sever ama yalnızca tek bir kişiyi. Bir erkeğin de yalnızca kendisim sevdiğini hissetmekten hoşlanır, rakiplere tahammül edemez. Zengin erkeklerin karısı ya da kapatması olan kadınların erkeklerini servetlerinden dolayı sevdikleri genel bir kural olarak kabul edilebilir.) İtaatli ama kendisinin efendisi olan bir koca, fakir ve fazla yakışıklı olmasa da, birçok kadının yakışıklı ve çekici kocasından daha iyidir. Birçok karısı birden olan, zengin kişilerin karıları genelde kocalarına bağlı değildir ve onlara güvenmezler. Yaşamın tüm maddi zevklerine sahip olsalar da, başka erkeklere müracâat ederler. Bayağı, toplumsal konumdan düşmüş ve çok seyahat eden erkek evlenilmeyi hak etmez; birçok karısı ve çocuğu olan ya da kendini spora ve kumara adamış ve karısına sadece istediği zaman gelen bir erkekle de evlenilmez. Kızın tüm âşıkları arasında kızın sevdiği niteliklere sahip olan kişi asıl kocasıdır. Böyle bir koca kızın üstünde gerçek hakimiyeti tadar, çünkü o âşık olduğu kocasıdır."

Süsler ve İlaçlar « Cezbetmeye Dair

Bir kişi arzularının amacına yukarıda anlatılan yollarla ulaşamazsa, başkalarını kendine çekmenin diğer yollarına başvurmalıdır.

Güzel görünüş, iyi nitelikler, gençlik ve açık görüşlülük insanı başkalarının gözünde en kabul edilir yapan en doğal ve en temel yollardır. Bunların yokluğunda bir erkek ya da kadın yapay yollara ya da sanata ve işe yarayabilecek şu tariflere başvurmalıdır:

(a). Tabernamontana coranaria, costus speciosus ya da arabicus ve flacourtia cataphractadan yapılma bir merhem süs kremi olarak kullanılabilir,

(b). Yukarıdaki bitkilerden ince bir pudra yapıp, lamba fitiline sürülürse, göz taşı yağıyla yakılınca oluşan siyah tozlar yani kandil isi kirpiklere sürülerek kişinin güzel görülmesi sağlanır,

(c). Hogweed yağı, echites putescens, sarina bitkisi, sarı horoz ibiği çiçeği ve nymphoe yaprağı vücuda sürüldüğünde aynı etkiyi yapar,

(d). Aynı bitkilerden elde edilen siyah tozlar benzer etki yapar.

(e). Bir erkek Nelumbrium speciosum, mavi nilüfer ve mesna roxburghii pudrasını, manda yağı ve balla yerse başkalarının gözünde güzelleşir,

(f). Yukarıdaki şeyler, tabarmontana coronaria ve xanthochymus pictorious ile birlikte merhem olarak kullanıldığında da aynı sonuçları verir,

(g). Bir tavuskuşu ya da sırtlan kemiği altınla kaplanarak sağ ele bağlanırsa bir erkeği diğerlerinin gözünde güzel yapar.

(h). Aynı şekilde, iğde çekirdeğinden ya da sedefli deniz kabuğundan yapılma bir boncuk, Atarvana Veda'da bahsedilen büyülerle ya da büyü biliminde çok becerikli olan kişilerce büyülenmiş ve ele bağlanmışsa, yukarıdaki aynı sonucu doğurur,

(ı). Bir hizmetçi buluğ çağına geldiğinde, efendisi onu kapalı tutmalıdır. İnzivada olduğundan ve ona yaklaşmanın zorluğundan dolayı erkekler onu ateşli bir biçimde arzularlar, efendisi de onu mutluluk ve zenginlik getirecek birine vermelidir.

Bu insanı diğerlerinin gözünde güzel yapmanın bir yoludur.

Aynı şekilde bir zevk kadınının kızı buluğ çağına geldiğinde anne, kızıyla aynı yaş, konum ve bilgideki birçok genci toplayıp, onlara kızını belirli bir çeşit armağanı verecek kişiyle evlendireceğini söyler. Bundan sonra kız olabildiği kadar çok inzivada tutulmalıdır. Anne kızını istediği armağanları veren erkekle evlendirmelidir. Anne erkekten beklediklerini alamazsa, kendisine ait bazı şeyleri damat tarafından verilmiş gibi göstermelidir.

Ya da anne kızının erkekle gizli olarak evlenmesine izin verebilir. Tüm olaydan habersizmiş de sonradan öğrenmiş gibi görünebilir. Evliliği sonradan onaylar.

Kız da kendisini annesinin tanımadığı zengin kişilere çekici kılmalı ve onları kendisine bağlamalıdır. Bu amaç için şarkı söylemeyi öğrenirken, müzik çalman yerlerde ve diğer insanların evlerinde onlarla tanışmalıdır. Daha sonra bir kız arkadaş ya da bir hizmetçi aracılığıyla annesinden en iyi anlaşabileceği erkekle evlenmesine izin vermesini ister.

Bir zevk kadınının kızı bir erkeğe verildiğinde, evlilik bağları bir yıl boyunca izlenmelidir. Sonra kızın istediğini yapmasına izin verilir. Ama yılın sonunda bile, başka bir şey ayarlanmış da olsa, arada sırada ilk kocası tarafından davet edilirse, o anki kazancı bir tarafa bırakıp geceyi geçirmeye erkeğe gitmelidir.

Zevk kadınlarındaki bu geçici evlilik, güzelliklerini artırma ve değerlenme yoludur. Zevk kadınları hakkında söylenenlerin, çeşitli yararlar sağlamak için kızlarını başkalarına vermesi gereken dansçı kadınlar için de geçerli olduğu bilinmelidir.

Böylece başkalarının gözüne güzel görünme yolları sona ermiş olur.

(a). Eğer bir erkek lingamım beyaz ardıç, sivri biber ve kara biber tozları karışımı ve balla sıvadıktan sonra bir kadınla yatarsa kadını hükmü altına alır.

(b). Varodbhranta bitkisinin yaprağı, yakılmaya götürülen insan ölüsüne atılan çiçekler, tavuskuşu kemiği tozu ve jiwanjiva kuşu tozu karışımı aynı etkiyi yaratır.

(c). Doğal bir biçimde ölmüş bir çaylaktan kalanlar toz yapılıp, cowach ve balla karıştırılınca aynı etkiyi yapar.

(d). Emblica myrabolans bitkisinden yapılma bir merhemle sıvanmak, bir kadını hükmü altına alma gücüne sahiptir.

(e). Eğer bir erkek, vajnasunhi bitkisinin filizlerini küçük parçalara doğrayıp, onları kırmızı arsenik ve sülfür karışımına batırdıktan sonra yedi kere kurutur ve bu tozu balla karıştırıp lingamına sürerse, cinsel birleşmeden sonra kadını kendisine bağlar. Bu filizleri geceleri yaktığında dumanın ardında sarı bir ay görürse de her kadınla başarılı olacaktır. Ya da eğer aynı filiz tozlarını, maymun dışkısıyla bir bakirenin üstüne atarsa, bakire başka hiç kimseyle evlenemez.

(f). Arris kökü parçalarının mango yağıyla kaplanıp, altı ay boyunca sisu ağacının gövdesinden yapılmış bir deliğe konduktan sonra dışarı çıkarılıp, bundan bir merhem yapılıp lingama sürülmesinin, bu kadınları itaat ettirme yolu olduğu söylenir,

(g). Eğer bir deve kemiği eclipta prostata bitkisinden yapılma suya batırılıp yakılırsa ve küllerinden çıkan siyah tozlar yine deve kemiğinden yapılma bir kutuya konarak rastık taşı ile yine deve kemiğinden yapılma bir kalemle kirpiklere sürüldüğünde, tozun çok saf ve gözler için sağlıklı olduğu söylenir. Kullanana insanların itaatini sağlar. Aynı etki şahin, akbaba ve tavuskuşu kemiğinden yapılma siyah tozla da elde edilebilir.

Böylece birinin itââat etmesini sağlama yolları sona ermiş olur.

Cinsel gücü artırma yolları şöyledir:

(a). Bir erkek şeker, uchchata bitkisi kökü, biber chabası ve meyan kökü karıştırılmış süt içerek cinsel güç elde eder.

(b). İçinde bir koçun ya da keçinin erbezi kaynatılmış, şekerle karıştırılmış süt içmek de güç verir,

(c). Hedysarum gangeticum, kuili ve kşrika bitkilerinin suyunu sütle karıştırılmış olarak içmek de aynı sonucu yaratır.

(d). Sarseviera roxburghiana tohumlarıyla birlikte sivri biber tohumları ve hedysarum gangeticum bitkisi beraber karıştırılarak sütle birlikte aynı sonucu yaratır.

(e). Eski yazarlara göre, eğer bir erkek trapa bispinosa, kasurika, tuscan yasemini ve meyan kökünün tohumlarını ya da köklerini kşirakapoli (bir çeşit soğan) ile ezerse ve tozu, şeker ve kaynamış tereyağı ile karıştırılmış süte ekleyip tüm karışımı uygun ateşte buharlaştırıp kalanı içerse, sayısız kadınla beraber olabilecektir,

(f). Aynı şekilde, eğer bir erkek, serçe yumurtalaoyla pirinç karıştırıp bunu sütte kaynatarak, kaynatılmış tereyağı ve bal eklerse ve gerektiği kadar içerse aynı etkiyi yaratacaktır,

(g). Eğer bir erkek, susam çekirdeğinin kabuğunu alıp, serçe yumurtasına batırırsa ve sonra sütte kaynatıp, trapa bispinosa ve kasurika bitkisinin meyveleri, şeker ve kaynamış tereyağıyla karıştırıp, buğday ve fasulye ununa ekleyerek içerse birçok kadınla beraber olabileceği söylenir,

(h). Eğer kaynatılmış tereyağı, bal, şeker ve meyan kökü, rezene bitkisinin suyu ve süt eşit miktarda karıştırılırsa, bu nektar gibi bileşimin kutsal ve cinsel gücü arttırıcı, yaşam koruyucu ve tatmasının güzel olduğu söylenir.

(ı). Asparagus racemosus ve shvadaushtra bitkisini ezilmiş premne spinosa meyveleriyle birlikte suda haşlamanın ve içmenin aynı etkiyi yarattığı söylenir,

(i). Asparagus racemosus, shvadustra bitkisi, guduchi bitkisi, sivri biber ve meyan kökünün süt, bal ve kaynatılmış tereyağında kaynatılmasından elde edilen sıvıyı içmenin aynı etkiyi yaptığı söylenir,

(j). Bahar sabahları kaynatılmış manda yağı içmenin sağlığa ve güce yararlı, tadının da güzel olduğu söylenir.

(k). Eğer şvadustra tohumu ve arpa çiçeği tozu eşit miktarda karıştırılıp bir miktarı her sabah kalkarken yenirse, önceki tariflerin etkisini gösterir. Konu hakkında şöyle özlü sözler vardır: "Aşkı ve cinsel gücü arttırma yolları bitkisel ilaçlar biliminden, büyü sanatlarında bilgili birisinden ve güvenilir akrabalardan öğrenilir. Yalnız bunların vücuda zarar verenlerinden, hayvanların ölümüne yol açanlarından ve düşük şeyler yapılmasına sebep olanlarından uzak durulması gerekir. Bu yollardan kutsal olanlarına, iyi bilinenlerine ve Brahmanlar ve dostlarca uygun bulunanlarına başvurulmalıdır."