Kamasutra hakkında herşey

Birlikte Olunanlara Dair « Vatsyayana Sutra

Kama, dört kastın erkekleri tarafından Kutsal Kitabın kurallarına göre kendi kastlarından kadınlarla uygulandığı zaman, kanuni soy ve iyi ün kazanma yolu haline gelir ve dünyanın geleneklerine aykırı düşmez. Tam tersi, Kama'nın, üst kasttan kadınlarla ve aynı kasttan bile olsalar önceden başkalarıyla birlikte olmuş kadınlarla uygulanması yasaktır.

Kama'nın, aşağı kastlardan kadınlarla, kastlarından atılmış kadınlarla, genel kadınlarla ve iki kere evlenmiş kadınlarla (Bu deyim bir dula değil, kocasını bırakmış ve başka birisiyle evli bir kadın olarak yaşayan kadına denir. Fransa'daki maritalement gibi.) uygulanması ne yasaklanmış ne de emredilmiştir. Kama'yı böyle kadınlarla uygulamak yalnızca zevk içindir.

Bu yüzden Nayikalar üç çeşittir: Hizmetçiler, iki kere evlenmiş kadınlar ve genel kadınlar. Gonikaputra, dördüncü çeşit bir Nayika olduğuna dair görüş bildirmiştir: Önceden başkasıyla evlenmiş de olsa özel zamanlarda birlikte olunan bir kadın. Bu özel zamanlarda erkek şöyle düşünür:

(a). Bu kadın kendisi istekli ve benden önce başkalarıyla da birlikte olmuş. Bu yüzden, benden daha üst bir kasttan da olsa genel bir kadın gibi onunla birlikte olabilirim. Böyle yaparak Darma'nın emirlerini ihlâl etmiş olmam. Ya da:

(b). Bu iki kere evlenmiş bir kadın ve önceden başkalarıyla birlikte olmuş, bu yüzden benim onunla birlikte olmamda bir sakınca yok. Ya da:

(c). Bu kadın düşmanımın arkadaşı olan güçlü kocasının kalbini kazanmış ve onu yönetiyor. Bu yüzden benimle birlikte olursa kocasının düşmanımdan desteğini çekmesine neden olabilir. Ya da:

(d). Bu kadın, beni sevmeyen ve bana kötülük yapmaya niyetli ve çok güçlü olan kocasının bana karşı fikrini değiştirebilir. Ya da:

(e). Bu kadınla arkadaş olarak bir arkadaşımın amacını yerine getireceğim, bir düşmanın mahvını etkileyeceğim ya da diğer zor bir amacı gerçekleştireceğim. Ya da:

(f). Bu kadınla birleşerek, kocasını öldüreceğim ve gıpta ettiğim sınırsız zenginliklerine kavuşacağım. Ya da:

(g). Bu kadınla birleşmenin bana bir zararı yok, ayrıca, fakirliğim ve kendime bakamamam dolayısıyla ihtiyaç duyduğum zenginliği bana kazandıracak. Bu yüzden hiç zorluk çekmeden büyük zenginliklerine sahip olacağım. Ya da:

(h). Bu kadın beni şevkle seviyor ve tüm zayıf noktalarımı biliyor. Bu yüzden eğer onunla birleşmek istemezsem herkese hatalarımı söyleyecek ve karakterimi ve ünümü zedeleyecek. Ya da, kendimi temize çıkarmamın zor olacağı bir suçlama getirecek ve mahvolacağım. Ya da, beni, güçlü ama kontrolü altındaki kocasından ayıracak ve onu düşmanımla birleştirecek ya da düşmanımla birlikte olacak. Ya da:

(ı). Bu kadının kocası karılarımın iffetini bozdu, bu yüzden karılarını baştan çıkararak bunu ona ödeteceğim. Ya da:

(i). Bu kadının yardımıyla onunla birlikte oturan, kralın düşmanlarından birini veya kral tarafından yok etmem emredilmiş kişiyi öldüreceğim. Ya da:

(j). Sevdiğim kadın, bu kadının kontrolü altında, bu kadının etkisiyle sevdiğim kadını elde edeceğim. Ya da:

(k). Bu kadın bana zenginliğe ve güzelliğe sahip ama ulaşılması güç ve bir başkasının kontrolü altında olan bir hizmetçi getirecek. Ya da, son olarak şöyle düşünebilir:

(1). Düşmanım bu kadının kocasının arkadaşı. Bu yüzden onunla birleşmesini sağlayıp, kocası ve düşmanım arasında husumet yaratacağım.

Bu ve benzeri nedenlerle başka erkeklerin kanlarıyla birlikte olunabilir. Ama buna sadece özel nedenlerle izin verildiği, salt cinsel istek için yapılmaması gerektiği iyice anlaşılmalıdır.

Çarayana'ya göre bu koşullar altında beşinci çeşit bir Nayika vardır: Bir rahip tarafından tutulan ya da arada sırada ona şifa veren bir kadın, ya da bir erkeğin amacını gerçekleştirmek için başkasıyla olan bir dul.

Suvarnanaba'ya göre bir münzevi hayatı yaşayan bir kadın, dul olması koşuluyla altıncı çeşit Nayika sayılabilir.

Gotakamuka'ya göre, bir genel kadının hâlâ bakire olan kızı ve yine bakire bir hizmetçi yedinci çeşit Nayika'yı oluşturur.

Gonardiya'nın fikrine göre, yaşı geçtikten sonra iyi aileye mensup bir kadın da Nayika'nın sekizinci çeşidini oluşturur.

Aslında bu en son dört çeşit Nayika, ilk dört çeşit Nayika'dan fazla farklılık göstermez. Çünkü birlikte olmakta farklı bir amaç yoktur. Bu yüzden Vatsyayana'ya göre sadece dört çeşit Nayika vardır: hizmetçi, iki kere evlenmiş kadın, genel kadın ve özel bir nedenle birleşilen kadın.

Şu kadınlarla birlikte olunmaz:

Bir cüzamlı.
Bir deli.
Kastından atılmış bir kadın.
Sır saklamayan bir kadın.

Ulu orta cinsel birleşme isteğini söyleyen bir kadın.
Çok beyaz bir kadın.
Çok siyah bir kadın.
Kötü kokan bir kadın.
Yakın akraba olan bir kadın.
Bir kadın arkadaş.
Bir münzevi hayatını sürdüren kadın.
Ve son olarak bir akrabanın, bir arkadaşın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karısı.

Babravya'nın izleyicilerine göre beş erkekle birlikte olmuş her kadın birlikte olunmaya uygun bir kadındır. Ama Gonikaputra'ya göre böyle bile olsa bir akrabanın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karıları ayrı tutulmalıdır.

Aşağıdakiler arkadaş çeşitleridir:

Çocukken toz toprakta birlikte oynadığınız birisi.
Manevi olarak borçlu olduğunuz birisi.
Aynı mizaçta olan ve aynı şeylerden hoşlanan birisi.
Sınıf arkadaşı olan birisi.
Gizlinizi saklınızı bilen ve sizin gizlisini saklısını bildiğiniz birisi.
Bakıcınızın çocuğu.
Birlikte büyüdüğünüz biri.
Bir aile dostunuz.

Bu arkadaşların şu nitelikleri olmalıdır:

Doğruyu söylemeliler.
Zamanla değişmemeliler.
Fikirlerinize olumlu yaklaşmalılar.
Doğru olmalılar.
Açgözlü olmamalılar.
Başkaları tarafından satın alınamamaklar.
Sırlarınızı açıklamamalılar.

Çarayana'ya göre yurttaşlar, çamaşırcılar, berberler, çobanlar, çiçekçiler, eczacılar, fındık yaprağı satıcıları, tavernacılar, serseriler, Pitamardalar, Vitalar ve Viduşekalarla, ayrıca bu insanların kanlarıyla dostluk kurarlar.

Bir haberci aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Ustalık.
Cesaret.
Görünen işaretlerden insanların niyetini anlama.
Bocalamama, yani çekingen olmama.
Başkalarının yaptığı ve söylediği şeylerin anlamını tam olarak bilme.
Saygılı olma.
Değişik şeyleri yapmak için uygun zamanı ve mekânı bilme.
İşte yaratıcılık.
Çabuk kavrayış.
Çözümü çabuk, uygulaması seri ve hemen çözme yeteneği.

Bu bölüm şu özlü sözle sona ermektedir:

"Arkadaşı olan, diğerlerinin niyetini bilen zeki ve bilgili bir erkek, elde etmesi çok zor bir kadını uygun zaman ve yerde bile kolayca elde eder."

Evlilik Biçimlerine Dair « Kadını Elde Etme

Bir kız âşığıyla özel olarak sık sık görüşemezse, bakıcısının kızını ona yollamalıdır. Bakıcısının kızına güvenmeli ve kızı önceden kendi çıkarları için elde etmiş olmalıdır. Bakıcının kızı erkekle görüşürken, kızın asil soyu, iyi huyluluğu, güzelliği, yeteneği, becerisi, insan doğası hakkındaki bilgisi ve sevgisinden, kız tarafından gönderildiğini erkeğin fark etmeyeceği şekilde bahsetmelidir.

Böylece kız için erkeğin kalbinde sevgi yaratmış olur. Kıza da erkeğin mükemmel niteliklerinden, özellikle onu mutlu edecek olanlardan bahsetmelidir. Kızın diğer âşıkları hakkında kötü konuşmalı ve ana babalarının ve boşboğazlığından, akrabalarının dönekliğinden bahsetmelidir.

Sakuntula ve diğerleri gibi kendi kastlarından ve kendi seçtikleri erkeklerle birleşmiş olup, sonra toplumlarında hep mutlu yaşamış kadınların örneklerini vermelidir. Ayrıca büyük ailelere gelin gidip, rakip kadınlar tarafından rahatsız edilerek, perişan ve mutsuz olan, sonunda terk edilen diğer kızlardan bahsetmelidir.

Erkeğin zenginliği, devamlı mutluluğu, iffeti, bağlılığı ve sevgisini anlatır. Eğer kız erkeği sevmeye başlarsa evliliklerinden doğabilecek herhangi bir felaket hakkındaki şüphelerini, utancını ve korkusunu teskin etmeye gayret etmelidir. Özetle kıza, erkeğin ona sevgisinden, sık sık gittiği yerlerden, onunla tanışmak için yaptığı çabalardan söz ederek ve kıza "Eğer seni zorla ve beklenilmeyen bir şekilde kaçırırsa kötü olmaz" diyerek bir kadın haberci görevini görmelidir.

EVLİLİK BİÇİMLERİ

Kız elde edildiğinde ve erkeğe açıkça karısı gibi davrandığında, erkek bir Brahman'ın evinden ateş getirtip, yere Kuşa otu serpip, ateşe adak sunduktan sonra kızla dini kanunun emirlerine göre evlenmelidir. Bundan sonra ana babasını haberdar etmelidir. Çünkü eski yazarlara göre ateşin varlığında ciddi şekilde kurulmuş bir evlilik daha sonra feshedilemez.

Evlilik töreninin yerine getirilmesinden sonra erkeğin akrabaları yavaş yavaş olaydan haberdar edilmelidir. Kızın akrabaları da evliliği onaylayacakları ve yapıldığı biçimi önemsemeyecekleri şekilde haberdar edilmelidir.

Bundan sonra güzel hediyeler ve olumlu davranışlarla razı edilmelidirler. Böyle bir durumda erkek kızla Gandarva biçiminde bir evlilikle evlenmelidir. Kız karar veremez ya da evliliğe hazır olduğunu açıklamazsa erkek onu şu yollardan biriyle elde etmelidir:

(1). Uygun bir zamanda ve bir nedenle, kızı evine beklenmedik bir şekilde getirmelidir. Bunu, iyi tanıdığı ve güvendiği, kızın ailesinin de iyi tanıdığı bir kız arkadaş aracılığıyla yapabilir. Daha sonra bir Brahman'ın evinden ateş getirmeli ve yukarıda anlatıldığı gibi devam etmelidir.

(2). Kızın başka biriyle evliliği yaklaşırsa, kızın annesinin gözünde müstakbel kocayı olabildiğince küçük düşürmelidir. Annesinin onayıyla kızı komşu bir eve getirtip, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(3). Erkek, kızın kendisiyle aynı yaştaki zevk kadınlarına ve başkalarının karılarına düşkün erkek kardeşiyle iyi arkadaş olmalı ve böyle konularda ona yardımcı olmalı, ayrıca hediyeler de vermelidir. Sonra kız kardeşine olan aşkından bahsetmelidir. Çünkü genç erkekler kendileriyle aynı yaş, alışkanlık ve huyları paylaşan kişiler için kendi yaşamlarını bile feda edebilirler. Bundan sonra erkek, kızı, kardeşinin yardımıyla güvenli bir yere getirtip bir Brahman'ın evinden ateş getirterek, yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(4). Festivaller sırasında erkek, bakıcının kızının kıza sarhoş edici bir madde vermesini sağlayıp, bir iş bahanesiyle kızı güvenli bir yere getirtmelidir. Kız kendine gelmeden kızla birlikte olup, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(5). Erkek, bakıcının kızının suç ortaklığıyla, kızı uyurken evinden kaçırarak, uyanmadan önce onunla birlikte olup, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(6). Kız bir bahçeye ya da yakınlardaki başka bir köye gittiğinde erkek arkadaşlarıyla kızın korumalarına saldırır. Onları öldürerek ya da kaçırarak kızı zorla alır ve yukarıdaki gibi davranır.

Bu konuda şu özlü sözler vardır:

"Eserin bu kısmında anlatılan tüm evlilik biçimlerinde, önce anlatılan biçim dinin emirleri ile daha uyumlu olması açısından sonraki biçimlerden daha iyidir. Bu yüzden ancak öncekini gerçekleştirmek olanaksız olduğunda sonrakine başvurulmalıdır. Tüm evliliklerin meyvesi aşk olduğu için, olumsuz koşullar altında oluşsa da Gandarva biçimi bir evlilik saygı görür. Çünkü istenilen amacı karşılar. Gandarva biçimi evliliğe olan saygının başka bir nedeni mutluluk getirmesi, diğer evlilik biçimlerinden daha az sorun çıkarması, hepsinden öte aşkın sonucu olmasıdır."

Evlenmeye Dair « Kadını Elde Etme

Bir erkek aynı kasttan bakire bir kızla Kutsal Kitabın emirlerine göre evlendiğinde, böyle bir birleşmenin sonuçları; Darma ve Arta'ya ulaşma, çocuk sahibi olma, akraba ve arkadaş kazanımı ve lekelenmemiş aşktır.

Bu yüzden bir erkek, sevgisini iyi aileden, ana babası hayatta ve kendisinden en az üç yaş daha genç bir kıza yöneltmelidir. Kız saygıdeğer bir aileden, servet sahibi, iyi ilişkileri ve birçok akrabası ve arkadaşı olan birisi olmalıdır. Aynı zamanda güzel, iyi huylu, vücudunda şans işaretleri olan, güzel saçlı, tırnaklı, dişli, kulaklı, gözlü, göğüslü birisi olmalıdır.

Vücudunun bu kısımlarından hiçbiri, olmaları gerektiğinden fazla ya da eksik ya da tamamen noksan olmamalı ve hastalıklı bir bünyenin sorunlarıyla uğraşılmamalıdır. Tabii erkek de bu özellikleri taşımalıdır. Gotakamuka'ya göre önceden başkalarıyla birleşmiş artık bakire olmayan bir kız asla sevilmemelidir. Çünkü böyle bir şey yapmak ayıplanır.

Yukarıda anlatılan tipteki bir kızla evlenebilmek için erkeğin ana babası ve akrabaları gayret sarf etmelidir, ayrıca iki taraftan da arkadaşların yardımları istenebilir. Bu arkadaşlar kızın ana babasının dikkatini kızla evlenmek isteyebilecek diğer erkeklerin şimdiki ve gelecekte olabilecek hatalarına çekmeli ve aynı zamanda arkadaşlarının soyuna ait ve ailevi tüm mükemmelliklerini, özellikle kızın annesi tarafından beğenilecekleri, abartarak övmelidir.

Arkadaşlardan biri kendisini kâhin olarak tanıtarak, tüm şanslı kehanet (İşe başlarken insanın sol tarafından mavi bir karga uçması iyiye kehanet sayılırken, kedi geçmesi kötüye kehanet sayılır. Bu türden birçok kehanet vardır.) ve işaretleri (Erkeklerin sağ, kadınların sol gözünün kayması gibi) gezegenlerin iyi etkisini, güneşin burçlardan birinin etkisine uğur getirecek girişini, erkeğin vücudundaki ümit verici şans izlerini göstererek arkadaşının gelecekteki iyi şansını ve zenginliğini bildirir.

Diğer arkadaşları, erkeğin, onların kızlarından çok daha güzelini alma şansı olduğunu söyleyerek kızın annesinin kıskançlığını arttırmalıdır.

Gotakamuka'ya göre bir kızla ancak şans, işaretler, kehanetler ve başkalarının sözleri (Bir şeye başlamadan önce, sabah erkenden komşunun evine gidip orada aile içindeki ilk konuşmaları duymak ve duyulanların iyi ya da kötü olmasına göre girişilen işin başarı ya da başarısızlığı üstüne bir fikir edinmek bir gelenektir.) olumlu iken evlenilir veya kız ancak böyle durumlarda evlendirilir. Çünkü bir erkek her istediği zamanda evlenemez. Evlenme teklif edildiğinde uyuyan, ağlayan ya da evden çıkan ya da başkasıyla nişanlı olan bir kızla evlenilmemelidir.

Aşağıdaki tipteki kızlardan uzak durulmalıdır:

Saklı tutulmuş biri.
Kötü isimli biri.
Burnu basık biri.
Burun deliği yukarıya dönmüş biri.
Erkek biçimli biri.
Kambur yürüyen biri.
Eğri kalçalı biri.
Çıkık alınlı biri.
Kel kafalı biri.
Saflıktan hoşlanmayan biri.
Gulmadan etkilenmiş biri. (Vücuttaki herhangi bir bezin büyümesi sonucu ortaya çıkan hastalık.)
Herhangi bir şekilde biçimsiz biri.
Ergenliğe tamamen erişmiş biri.
Bir arkadaş.
Genç bir kız kardeş.
Bir Varşakari. (Avuç içleri, ayak tabanları hep terleyen kadın.)

Aynı şekilde, yirmi yedi yıldızın ya da bir ağacın ya da bir nehrin adını almış bir kız değersiz kabul edilir. İsmi "r" ya da "l" ile biten kızlar da böyle sayılır. Yalnız bazı yazarlar, refahın sadece bağlı olunan kızla evlenildiği zaman elde edileceğini, bu yüzden sevilen dışında hiçbir kızla evlenilmemesi gerektiğini söylerler.

Bir kız evlenilebilir yaşa geldiğinde, ana babası onu güzelce giydirip, herkesin kolayca görebileceği yerlere götürürler. Her öğleden sonra, kızı çekici bir tarzda giydirip süsledikten sonra kız arkadaşlarıyla birlikte spor, adak ve evlilik törenlerine yollayarak toplumda üstün duruma gelmenin yolunu göstermelidirler. Çünkü kız bir çeşit maldır. Kızlarıyla evlenmek amacıyla, arkadaşları ve akrabaları eşliğinde gelenleri nazik sözler ve dostluk işaretleriyle karşılamalıdırlar.

Kızı cazibeli giydirerek bir bahaneyle gelenlere gösterirler. Bundan sonra zenginlik zevkine hazırlanmalı, bu amaçla kızlarının evliliği ile ilgili bir karara varacakları bir tarih belirlemelidirler. Misafirler geldiğinde, ana babası kızdan banyo yapıp yemek yemesini ister.

"Her şey zamanında olur" diyerek, isteği büyütmeyip konuyu daha sonra halletmelidirler. Bir erkek, ülkenin geleneğine göre ya da kendi arzusuyla bir kız aldığında Kutsal Kitabın emirleriyle uyumlu olarak dört evlilik çeşidinden birine göre evlenmelidir.

Evlenme kısmı böylece sona erer.

Konu üzerine bazı özlü sözler vardır:

"Özlü sözleri tamamlamak, evlilik ve uğurlu törenler gibi toplumdaki eğlenceler üst seviyedekiler ya da alt seviyedekilerle değil, eşitlerimizle yapılmalıdır. Bir erkek bir kızla evlendikten sonra kıza ve akrabalarına bir hizmetkâr gibi hizmet ederse buna yüksek ilişki denir. Böyle bir ilişki iyi kişiler tarafından yasaklanmıştır. Diğer taraftan, bir erkek akrabalarıyla birlikte karısına hükmederse bu ayıplanacak ilişkiye, bilge kişiler düşük bir ilişki der. Erkek ve kadın karşılıklı zevk verir ve iki tarafın da akrabaları birbirine saygı duyarsa, buna kelimenin tam anlamıyla ilişki denir. Bu yüzden bir erkek ne daha sonra akrabalarına boyun eğmek zorunda kalacağı bir yüksek ilişkiye ne de genel olarak herkesin ayıpladığı düşük bir ilişkiye girişmelidir."

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy