Kamasutra hakkında herşey

Birleşmeyi Başlatma ve Bitirme « Cinsel Birleşmeye Dair

Yurttaş yıkanmış ve giyinmiş olarak kadını, çiçeklerle süslenmiş ve parfüm kokulu zevk odasında, arkadaşları ve hizmetkarlarıyla karşılayarak serinletici bir şeyler içmeye davet eder. Daha sonra kadının sol tarafına oturarak saçını tutar. Giysisine dokunacak şekilde otururken kadını yavaşça sağ koluyla sarar. Çeşitli konular hakkında eğlenceli muhabbetler yaparlar.

Ayrıca genelde toplumda konuşulmayan ve kaba kabul edilen şeylerden de bahsedebilirler. Daha sonra şarkı söylerler (hareketler eşliğinde olabilir), müzik aletleri çalarlar, sanatlardan bahsedip birbirlerini bir şeyler içmeye ikna ederler. Kadın sonunda aşk ve tutkuya yenildiğinde, yurttaş çevresindeki insanlara çiçekler, yağlar, fındık yaprakları vererek uzaklaştırır. Yalnız kaldıklarında önceki kısımlarda anlatıldığı gibi devam etmelidir.

Cinsel birleşmeye böyle başlanır. Birleşmenin sonunda âşıklar birbirlerine bakmadan ayrı ayrı banyoya giderler. Bundan sonra kendi yerlerinde oturarak biraz fındık yaprağı çiğnerler. Yurttaş kadının vücuduna eliyle biraz saf sandal ağacı yağı ya da başka bir yağ sürer. Daha sonra kadını sol koluyla sararak ikna edici sözlerle elinde tuttuğu içkiyi içirmelidir.

Kadına içmek için su da verebilir. Zevklerine göre tatlı ya da herhangi bir şey yiyip taze meyve suyu, (Hindistan'da kakao fıstığı ağacının, hurma ağacının ve çeşitli palmiye ağaçlarının suları içilir. Bunlar hemen bozulur, fermantasyona uğrar ve liköre dönüşür.) çorba, yulaf lapası, et suyu, şerbet, mango suyu, limonata ya da farklı ülkelerde içilen herhangi bir tatlı, hafif ve saf olan şeyler içilir.

Âşıklar sarayın ya da evin terasında oturarak ay ışığını seyredip güzelce muhabbet edebilirler. Bu arada, kadın erkeğin kucağında yüzü aya dönük otururken yurttaş ona çeşitli gezegenleri, sabah yıldızını, kutup yıldızını ve Büyük Ayı'yı gösterir. Böylece cinsel birleşme sona erer.

Birleşmenin çeşitleri şunlardır:

Aşk birleşmesi.
Aşkla biten birleşme.
Yapay aşk birleşmesi.
Aktarmalı aşk birleşmesi.
Hadımlarınki gibi birleşme.
Hileli birleşme.
Kendiliğinden birleşme.

(1). Birbirlerini bir süredir seven erkek ve kadın zorlukla bir araya gelir ya da ikisinden biri seyahatten döner veya bir kavga yüzünden ayrıldıktan sonra barışırlarsa o zaman birleşmeye "aşk birleşmesi" denir. Âşıkların isteklerine göre ve seçtikleri biçimde yapılır.

(2). Birbirlerine olan aşkları henüz daha başlangıçta olan iki kişi birlikte olurlarsa birleşmelerine "aşkla biten birleşme" denir.

(3). Bir erkek, öpüşme vs. gibi altmış dört sanat aracılığıyla uyarılmaya çalışırsa ya da gerçekte başka insanlara bağlı bir erkek ve bir kadın bir araya geldiğinde birleşmelerine "yapay aşk birleşmesi" denir. Böyle bir zamanda Kama Şastra'da bahsedilen bütün yollar kullanılmalıdır.

(4). Bir erkek kadına ilgi duyduğu halde, birleşmenin başından sonuna kadar başka bir kadını düşünürse buna "aktarmalı aşk birleşmesi" denir.

(5). Bir erkek ve bir kadın su taşıyıcısı ya da aşağı kasttan bir hizmetçi arasında arzu tatmin olana kadar süren ilişkiye "hadımlar gibi birleşme" denir. Bu birleşmede dokunma, öpme ve el hareketleri olmamalıdır.

(6). Bir zevk kadını ve köylü arasındaki ilişki ile yurttaşlar ve köylü kadınlar ve sınır ülkelerinin kadınları arasındaki birleşmeye "hileli birleşme" denir.

(7). Birbirlerine bağlı olan ve zevkleri için yapılan birleşmeye "kendiliğinden birleşme" denir. Böylece birleşme çeşitleri sona ermiş olur.

Şimdi aşk kavgalarından bahsedeceğiz.

Bir erkeğe çok âşık olan bir kadın, rakibesinin adını duymaya, onunla ilgili konuşmalara, yanlışlıkla onun ismiyle hitap edilmesine tahammül edemez. Böyle bir şey olursa büyük bir kavga çıkar, kadın bağırır, kızar, saçını dağıtır, âşığına vurur, giysilerini ve süslerini parçalayarak kendisini yataktan ya da koltuğundan yere atar.

Böyle bir zamanda âşığı kadını sakinleştirmeye çalışmalı, dikkatlice kaldırıp yatağa yatırmalıdır. Ama kadın sorularına yanıt vermeyerek, artan bir kızgınlıkla erkeğin saçını çekerek kafasını yatırmalı, kollarına, kafasına, göğsüne ya da sırtına bir, iki ya da üç kez vurduktan sonra odanın kapısına doğru ilerler.

Dattaka'ya göre daha sonra kadın sinirli bir şekilde kapının yanına oturur ve gözyaşı döker; yalnız dışarı çıkmamalıdır, çünkü gittiği için hatalı sayılacaktır. Bir süre sonra âşığının sakinleştirici konuşmalarının ve hareketlerinin maksimuma ulaştığını düşündüğünde, sert ve kötü sözler söyleyerek erkeğe sarılır, aynı zamanda birleşme için de istek gösterir.

Kadın kendi evindeyken âşığıyla kavga ederse, gidip erkeğe nasıl kızgın olduğunu göstermeli ve erkeği terk etmelidir. Yurttaş kadını sakinleştirmek için Vita, Viduşeka veya Pitamurda yolladıktan sonra, eve dönerlerken onlara eşlik etmeli ve geceyi kadınla geçirmelidir.

Böylece aşk kavgaları sona ermiş olur.

Sonuç olarak,

Babravya'nın bahsettiği altmış dört sanatı uygulayan bir erkek amacına ulaşır ve yüksek nitelikli kadınlarla birlikte olur. Diğer konular hakkında iyi konuşsa da altmış dört sanatı bilmezse bilgili insanlar arasında ona saygı duyulmayacaktır. Başka bilgilerden yoksun olan ama altmış dört sanatı iyi bilen bir erkek herhangi bir kadın veya erkek topluluğunda lider olur.

Altmış dört sanata saygı duymayan bir erkek, bilgelerin, kurnazların ve zevk kadınlarının onlara saygı duyduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Altmış dört sanat saygın ve büyüleyici olduğundan ve kadınların yeteneklerini arttırdığından dolayı Açaryalar tarafından kadınlara yardımcı olarak nitelenirler. Altmış dört sanatta yetenekli bir erkeğe karısı, başkalarının karıları ve zevk kadınları tarafından aşkla yaklaşılır.

Eski Aşığa Dönmek « Zevk Kadınlarına Dair

Bir zevk kadını tüm serveti biten âşığını bıraktığında, önceki aşklarından biriyle birleşmeyi düşünebilir. Tekrar zengin olmuşsa ya da halen zengin ve kadına bağlıysa ona dönmelidir. Eğer bu erkek başka bir kadınla yaşıyorsa hareketlerini iyi düşünmelidir.

Böyle bir erkek aşağıdaki altı koşuldan sadece birine uyabilir:

1. İlk kadını kendi isteğiyle bırakıp o zamandan beri başka bir kadını da bırakmış olabilir.
2. İki kadın tarafından da terk edilmiş olabilir.
3. Bir kadını kadın istediği için bırakmış, diğeri tarafından terk edilmiş olabilir.
4. Bir kadını kendi isteğiyle bırakmış diğeriyle yaşıyor olabilir.
5. Bir kadın tarafından terk edilmiş diğerini kendi isteğiyle bırakmış olabilir.
6. Bir kadın tarafından terk edilmiş diğeriyle yaşıyor olabilir.

(1). Eğer erkek iki kadını da kendi isteğiyle bırakmış ise aklının kararsızlığından ve ikisinin de mükemmelliğine ilgisiz olduğu için onunla birlikte yaşanmamalıdır.

(2). İki kadın tarafından da terk edilen erkek eğer ikinci kadın tarafından başka bir erkekten daha fazla para almak için terk edilmiş ise onunla birlikte yaşanmalıdır. Çünkü eğer ilk kadına bağlanmışsa ona, diğer kadına nispet olarak, kibirden ve rekabetten dolayı daha fazla para verecektir. Eğer kadın tarafından fakirliğinden veya cimriliğinden dolayı terk edilmişse onunla birlikte yaşanmaz.

(3). Birini kendi isteğiyle bırakmış diğeri tarafından bırakılmış erkek, kendi isteğiyle bıraktığına dönmeyi ve çok para vermeyi kabul ederse onunla birlikte yaşanmalıdır.

(4). Birini kendi isteğiyle bırakmış ve diğer bir kadınla yaşayan erkek durumunda, (tekrar birleşmek isteyen) bırakılmış kadın, ilk olarak erkeğin onu, diğer kadındaki belirli bir mükemmelliği bulma umuduyla bıraktığını unutmamalıdır.

Bu mükemmelliği bulamadığı zaman, ilk kadına geri dönmek isterse; ona kendisini affettirecek kadar çok para veriyor ve sevgisi halen sürüyorsa, ya da diğer kadında birçok hata bularak ilk kadında olduğundan daha fazla mükemmellikler görerek bu nitelikler için çok para vermeye hazırsa ya da son olarak zayıf bir erkek olduğundan ya da kadınlardan zevk almayı seven bir erkek olduğundan ya da fakir bir kadından hoşlanan ya da birlikte olduğu kadın için hiçbir şey yapmayan bir erkekse kadının bunların doğru olup olmadığını göz önünde bulundurması gerekir.

Tüm bunları olgunca değerlendirdikten sonra duruma göre erkekle yaşamalı ya da yaşamamalıdır.

(5). Bir kadın tarafından terk edilmiş ve diğerini kendi isteğiyle bırakmış erkek durumunda terk eden kadın erkekle tekrar birleşmek isterse ilk olarak kendisi için hâlâ sevgi besleyip beslemediğini ve sonuçta kadın için çok para harcayıp harcamayacağını ya da mükemmel niteliklerinden dolayı başka hiçbir kadından zevk alıp almadığını ya da geçmişte cinsel isteklerini karşılayamadığından dolayı ondan öcünü alıp zarar vermek için geri dönüp dönmediğini ya da önce güven yaratıp sonrada ondan aldığını geri alıp onu yıkmak isteyip istemediğini ya da son olarak onu ilk olarak şimdiki sevgilisinden ayırıp sonra kendisi de bırakmak isteyip istemediğini soruşturmalıdır.

Eğer tüm bunları göz önüne alınca erkeğin niyetlerinin saf ve dürüst olduğu fikrindeyse erkekle tekrar bir araya gelebilir. Ama erkeğin aklında az da olsa kötü niyet varsa ondan kaçınılmalıdır.

(6). Biri tarafından terk edilip başkasıyla yaşayan erkek durumunda eğer erkek kendisini terk edene dönmek için çaba gösteriyorsa zevk kadını hareket etmeden önce iyi düşünmelidir. Diğer kadın erkeği kendisine çekmeye uğraşırken o da erkeği tekrar kazanabilmek için (kendisini sahnenin arkasında tutarak) kendince şu düşüncelerden birine inanarak çabalamalıdır.

1. Haksız olarak ve geçerli bir neden olmaksızın terk edilmiş ve şimdi başka bir kadına gitmiş; bu durumda onu kendine döndürmek için her çeşit çaba harcanmalı.
2. Eğer benimle bir kere muhabbet ederse, diğer kadından ayrılır.
3. Şimdiki âşığımın gururu eski âşığım yüzünden aşağılanacaktır.
4. Zengin olmuş, daha önemli bir mevki sağlamış ve kralın maiyetinde yetkili bir yere sahip.
5. Karısından ayrı.
6. Artık bağımsız.
7. Babası ya da ağabeyinden ayrı yaşıyor.
8. Onunla barışarak şimdiki âşığım yüzünden bana gelemeyen çok zengin bir erkeğe kavuşacağım.
9. Karısı tarafından saygı duyulmadığı için, onu artık karısından ayırabileceğim.
10. Bu erkeğin arkadaşı benden nefret eden rakibemi seviyor. Bu yüzden arkadaşı kadınından ayıracağım.
11. Son olarak, geri gelmesini sağlayarak onu gözden düşüreceğim, böylece kaypaklığını göstereceğim.

Bir zevk kadını eski âşığıyla birleşmeye karar verdiğinde, Pitamardaları ve hizmetçileri, kadının evinden önceki kovulmasının kadının annesinin kötülüğü yüzünden olduğunu; kadının o zaman da erkeği her zamanki kadar sevdiğini ama annesinin isteğine uyma zorunluluğundan dolayı olaya engel olamadığını; şimdiki âşığıyla birleşmekten nefret ettiğini ve ondan hiç hoşlanmadığını söylemelidir.

Ayrıca, kadının ona olan aşkından bahsederek güven yaratmalı ve şimdiye kadar hatırladığı aşkın işaretlerinden bahsetmelidirler. Bu aşk işareti onun tarafından yapılmış bir zevk çeşidini ya da onunla birlikte olurkenki tavrı hatırlatmalıdır.

Bununla eski bir âşıkla birlikte olma yolları sona ermiş olur.

Bir kadın, biri önceden onunla birlikte olmuş diğeri yabancı iki erkekten birisini seçecekse bilgeler birincinin tercih edilmesi fikrindedirler. Önceden bilinen konumu ve karakterinden dolayı, dikkatli incelemeyle kolayca mutlu ve tatmin edilebilir. Ama Vatsyayana'ya göre zenginliğinin çoğunu önceden harcamış olan önceki bir sevgili tekrar çok para veremez ya da vermek istemez. Bu yüzden bir yabancı kadar çok güvenilemez. Bununla birlikte bu genel kurala, erkeklerin farklı doğalarından dolayı bazen uyulmayabilir.

Konu hakkında şöyle özlü sözler vardır:

"Eski bir âşıkla tekrar birleşme, belirli bir kadını belirli bir erkekten ya da belirli bir erkeği belirli bir kadından ayırmak ya da şimdiki âşığı etkilemek için istenebilir."

"Bir erkek bir kadına fazlasıyla bağlıysa diğer erkeklerle ilişki kurmasından korkar, hatalarını görmez ya da farkına varmaz ve onu bırakmasından korkarak kadına bir servet verir."

"Bir zevk kadını kendisine bağlı olan erkekle anlaşabilmeli, onu takmayan erkeği ise hor görmelidir. Eğer bir erkekle yaşarken başka bir erkekten kadına haberci gelirse ya herhangi bir ilişkiyi reddeder ya da ziyaret için bir zaman belirler. Ama onunla yaşayan ve ona bağlı olabilecek erkeği bırakmamalıdır."

"Akıllı bir kadın eski âşığıyla ilişkisini, sadece böyle bir birleşmenin sonucu iyi servet, kazanç, aşk ve dostluk olacaksa yeniler."

Kadının Yaşam Tarzı « Eşe Dair

Kocasını seven erdemli bir kadın, kutsal bir varlıkmışçasına kocasının isteklerine uygun hareket eder. Erkeğin onayıyla ailesinin tüm bakımını üstüne alır. Tüm evi temiz tutarak eve, derli toplu ve çekici bir görünüm kazandırır. Evi bir bahçeyle çevirip, bahçeye sabah, öğlen ve akşam adakları için gereken malzemeleri koyar. Ev Tanrılarının mabedine saygı göstermelidir. Gonardiya şöyle der: "Hiçbir şey, yukarıda bahsedilenlerin dikkatle görülmesi kadar bir erkeğin kalbini çalamaz."

Kadın kocasının ana babasına, akrabalarına, arkadaşlarına, kız kardeşlerine ve hizmetçilerine hak ettikleri gibi davranır. Bahçeye yeşil sebzeler, şeker kamışı, incir ağacı kümeleri, hardal bitkisi, maydanoz, rezene, xanthochymus pictorius ekmelidir. Trapa bispinosa, yasemin, gasminum grandiflorum, sarı horoz ibiği, yabani yasemin, taber namontana coronaria, nadyaworta, cin gülü ve diğerleri gibi birçok demedi, güzel kokulu andropogan schoenanihus otunu ve andropogon miricatus bitkisinin güzel kokulu kökleri ile birlikte ekmelidir. Bahçede kanapeler ve kameriyeler olmalı ve ortaya havuz, sarnıç ya da kuyu kazılmalıdır.

Kadın her zaman kadın dilencilerin, budist kocakarı ilaççıların, iffetsiz ve derbeder kadınların, kadın falcı ve cadıların arkadaşlığından sakınmalıdır. Yemekler konusunda ise her zaman kocasının sevdiklerini ve sevmediklerini, ona yararlı ve zararlı şeyleri göz önünde bulundurmalıdır.

Kocasının ayak seslerini duyduğu anda ayağa kalkıp isteklerini yapmaya hazır olmalı ya da hizmetçilerine erkeğin ayaklarını yıkamalarını emretmeli ya da kendisi yıkamalıdır. Kocasıyla bir yere giderken süslerini takmalı, erkeğin onayı olmadan davet kabul etmemeli, kimseyi de davet etmemeli, evlilik törenlerine ya da adaklara gitmemeli, kadın arkadaşlarıyla oturmamalı ya da Tanrıların tapınaklarını ziyaret etmemelidir.

Herhangi çeşit bir oyun ya da spor yapmak isterse kocasına danışmalıdır. Aynı şekilde her zaman kocasından sonra oturmalı ve ondan önce kalkmalı, uyurken onu asla uyandırmamalıdır. Mutfak, yabancılar tarafından görülemeyecek, sessiz ve uzak bir yerde olmalı ve her zaman temiz olmalıdır.

Kocası tarafından kötü davranıldığında kocasını çok fazla suçlamayıp, biraz mutsuz görünmelidir. Yalnız ya da arkadaşlarıyla birlikteyken kötü kelimeler kullanmayıp yatıştırıcı kelimelerle azarlamalıdır. Gonardiya soğuk olunmaması gerektiğini, en çok bu özelliğin erkekte kadına karşı sevgisizlik yaratacağını söyler.

Son olarak kötü deyimlerden, surat asmaktan, kendi kendine konuşmaktan, kapıda durmaktan ve geçenlere bakmaktan, zevk konularında muhabbet etmekten ve uzun süre tenha yerlerde kalmaktan kaçınmalıdır; son olarak vücudunu, dişlerini, saçını ve kendisine ait her şeyi düzenli ve temiz tutmalıdır.

Bir kadın kocasına özel olarak yaklaşmak isterse, giysisi süslerle ve birçok çeşit çiçekle bezenmiş renk renk bir kumaştan olmalı ve güzel kokulu bir yağ ya da krem sürmüş olmalıdır. Günlük giysisi ince, sıkı dokunmuş bir kumaştan, birkaç süs ve çiçek ile biraz kokudan oluşur. Kocasının oruçları ve adaklarını da izlemeli, kocası onun bir şeyler yapmasını önlemeye çalışırsa, yapmaya izin vermesi için razı etmelidir.

Yılın belli zamanlarında, ucuz satıldığında toprak, bambu, ateş odunu, deri, demir kaplar ve tuz ile yağ almalıdır. Güzel kokulu özler, vvrightea antidysenterica ya da oval yapraklı vvrigteâ meyvesinden yapılma kaplar, ilaçlar ve her zaman gerekli şeyler alınıp evin gizli bir köşesine konmalıdır. Turp, patates, pancar, Hint pelini, mango, salatalık, patlıcan, kusmanda, su kabağı, şurana, bignonia indica, sandal ağacı, premna spinosa, sarımsak, soğan ve diğer sebzelerin tohumları alınmalı ve uygun mevsimde ekilmelidir.

Bir kadın ne kocasının ona açıkladığı sırları ne de servetinin miktarını yabancılara söylemez. Yaşamda kendisiyle aynı seviyedeki tüm kadınları zekilikte, görünüşte, yemek bilgisinde, gururda ve kocasına hizmette geçmelidir. Senelik harcamalar kârlara göre düzenlenir.

Yemeklerden sonra kalan süt tereyağına katılır. Yağ ve şeker evde yapılmalıdır. Yün eğirme ve dokuma da evde yapılmalıdır. Sicimler ve ipler, ayrıca ipe dönüştürmek için ağaç kabukları bulundurulur. Kadın, taneler ve çöpü ayrı ayrı kullanmak amacıyla pirinç ayıklamaya ve dövmeye gider. Hizmetçilerin aylıklarını ödemeli, tarlaların işlenmesi, sürülerin ve davarların beslenmesine bakmalı, araçların işleyişini yönetmeli, koçlara, horozlara, bıldırcınlara, papağanlara, sığırcıklara, guguk kuşlarına, tavuskuşlarına, maymunlara ve geyiklere bakmalı ve son olarak günlük gelir ve gideri ayarlamalıdır.

Eskimiş giysiler, yaptıkları işten memnun kalındığını göstermek için iyi iş gören hizmetçilere verilmeli ya da başka bir şekilde kullanılmalıdır. İçinde şarap hazırlanan ve saklanan şişeler dikkatlice korunup zamanında kaldırılmalıdır. Tüm satışlara ve alımlara gidilmelidir. Kocanın arkadaşları çiçek, yağ, tütsü, fındık ve fındık yaprağı verilerek karşılanmalıdır.

Kadın kayınpederi ve kaynanasına hak ettikleri gibi davranarak, her zaman isteklerine bağlı olmalı, asla karşı çıkmamalı, onlarla az ve sert olmayan kelimelerle konuşmalı, yanlarında yüksek sesle gülmemeli ve düşmanlarına kendi düşmanıymış gibi davranmalıdır. Yukarıdakilere ek olarak, kibirli ya da zevklerle fazla meşgul olmamalıdır. Hizmetçilerine karşı açık görüşlü olup festivallerde ve bayramlarda ödüllendirmelidir. Kocasına bildirmeden hiçbir şey vermemelidir.

Erdemli bir kadın olarak yaşama yolları bunlardan ibarettir.

Kocasının seyahatte olduğu zamanlar, erdemli bir kadın sadece uğurlu süslerini takıp, Tanrılar adına oruçları tutmalıdır. Kocasından haber almayı merakla beklerken, ev işlerine bakmayı da sürdürür. Evdeki yaşlı kadınlarla birlikte uyumalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Kocasının sevdiği şeylere bakmalı ve onarmalı, kocasının başladığı işleri devam ettirmelidir.

Kendi akrabalarını ziyarete sevinç ve üzüntü zamanları dışında gitmemeli, gittiği zamanlar her zamanki seyahat giysisiyle, kocasının hizmetçileri eşliğinde gitmeli ve orada çok kalmamalıdır. Oruçlar ve bayramlar evdeki yaşlıların onayıyla izlenmelidir. Tüccarlar ya da denetlenen dürüst hizmetkârlar aracılığıyla yapılan alışlar ve satışlarla kaynaklar arttırılabilir. Gelir olabildiğince arttırılmalı, zarar azaltılmalıdır.

Kadın, kocası seyahatten döndüğünde, yokluğunda nasıl yaşadığını görmesi için sıradan bir elbiseyle karşılayıp, ona bazı armağanlar ayrıca Tanrıçaya tapması için gereken şeyleri vermelidir.

Kocası seyahatte olan bir kadının nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bölüm burada son bulur.

Bu konuda bazı özlü sözler vardır:

"Bir kadın, soylu bir ailenin kadını, tekrar evlenmiş bir bakire dul (Burada herhalde, çocukken ya da çok gençken evlenmiş ve buluğa erişmeden kocası ölmüş bir kızdan bahsedilmektedir. Çocuk yaşta evlilikler Hindular arasında yaygın bir gelenektir.) ya da bir kapatma da olsa kocasına bağlı ve her şeyi onun refahı için yaparak iffetli bir yaşam sürdürmelidir. Böyle davranan kadınlar Darma, Arta ve Kama'ya ulaşıp yüksek bir konum elde eder ve kocalarını kendilerine bağlı kılarlar."