Kamasutra hakkında herşey

Zevk Kadınlarının Amacı « Zevk Kadınlarına Dair

Zevk kadınları erkeklerle ilişki kurarak hayatlarını kazandıkları gibi cinsel zevk de alırlar. Bir zevk kadını bir erkekle âşık olduğu için birlikte yaşarsa eylem doğaldır; ama para almak amacıyla erkeğe başvurursa eylem yapaydır, zorlamadır. İkinci durumda bile aşkı doğalmış gibi davranmalıdır. Çünkü erkekler onları açıkça seven kadınlara güvenirler. Aşkını erkeğe gösterirken hırstan tamamen uzak olmalıdır. Gelecekteki itibarı için kanunsuz yollarla para kazanmaktan çekinmelidir.

Bir zevk kadını iyi giyinmiş ye süslerini takmış olarak evinin kapısında oturur veya ayakta durur. Kendisini fazla göstermeden, vitrindeki satılık bir mal gibi geçenler tarafından görülecek şekilde yola bakar. Erkekleri diğer kadınlardan ayırıp kendisine bağlamasına, şanssızlıkları gidermesine, servet kazanmasına yardımcı olacak dostluklar kurmalı ve onu zorbalardan koruyacak veya onlarla başa çıkacak kişilerle anlaşması olmalıdır.

Bu kişiler şunlardır:

Şehrin muhafızları veya polis.
Adalet mahkemelerindeki memurlar.
Kâhinler.
Güçlü veya ekonomide sözü geçen erkekler.
Bilge erkekler.
Altmış dört sanatın öğretmenleri.
Pitamardalar veya dert ortakları.
Vitalar yani asalaklar.
Viduşakalar yani soytarılar.
Çiçek satıcıları.
Parfümcüler.
İçki satıcıları.
Çamaşırcılar.
Berberler.
Dilenciler.
Ve elde edilmesi düşünülen belirli bir şey için gerekli olabilecek kişiler.

Aşağıdaki erkeklerle sadece para almak amacıyla yaşanabilir:

Bağımsız geliri olan erkekler.
Genç erkekler.
Hiçbir bağı olmayan erkekler.
Kralın otoritesi altındaki mevki sahibi erkekler.
Yaşamlarını zorluk olmadan sürdürmüş erkekler.
Hiç bitmeyecek gelir kaynağına sahip erkekler.
Kendilerini yakışıklı bulan erkekler.
Her zaman kendileriyle övünen erkekler.
Hadım olan, ama erkek olarak bilinmek isteyen birisi.
Kendisine eşit olanlardan nefret eden birisi.
Doğal olarak açık görüşlü olan birisi.
Kralı ya da bakanlarını etkileyebilecek birisi.
Her zaman şanslı olan birisi.
Zenginliğiyle gurur duyan birisi.
Büyüklerinin emirlerine uymayan birisi.
Kastının üyelerinin gözlediği birisi.
Zengin bir babanın tek oğlu.
Arzuyla içsel olarak derdi olan bir münzevi.
Cesur bir erkek.
Kralın bir hekimi.
Zevk kadınının önceden tanıdıkları.

Öte yandan, mükemmel niteliklere sahip kişilerle de aşk ve ün için birlikte yaşanır.

Böylesi erkekler şunlardır:

Doğuştan soylu, bilge, dünyayı iyi tanıyan, doğru zamanda doğru şeyleri yapan erkekler, şairler, iyi öykü anlatıcılar, güzel konuşan erkekler, enerjik, birçok sanatta yetenekli, geleceği gören, çok zeki, kararlı, çalıştığı yere bağlı, hiç kızmayan, açık görüşlü, ana babasına saygılı, toplumsal toplantıları seven, başkaları tarafından başlanmış şiirleri tamamlamada ve diğer sporlarda yetenekli, hiçbir hastalığı olmayan, vücudu mükemmel olan, kuvvetli, içme alışkanlığı olmayan, cinsel birlikteliklerde güçlü, toplumsal, kadınlara sevgi gösterip onların kalplerini çalan ama kendisini onlara adamayan, bağımsız gelir kaynaklarına sahip, hasetten uzak ve son olarak her türlü şüpheden uzak erkekler.

Bunlar bir erkeğin iyi nitelikleridir.

Kadın ayrıca şu özelliklere sahip olmalıdır:

Uğur getirici vücut işaretleriyle güzellik ve yumuşak bir huya sahip olmalıdır. Diğer insanlardaki iyi nitelikleri ve zenginliği sevmelidir. Aşktan doğan cinsel birleşmelerden zevk almalıdır. Kararlı bir kafa işleyişi olmalı ve cinsel zevk alacağı erkekle aynı sınıftan olmalıdır.

Deneyim ve bilgi edinmek için her zaman merakı olmalıdır. Hırstan uzak kalmalı ve her zaman toplumsal toplantıları ve sanatları sevmelidir.

Bütün kadınların şu sıradan özellikleri vardır:

Zekâya, iyi karaktere ve iyi tavırlara sahip olmak; davranışlarda açık olmak, değerbilir olmak; bir şey yapmadan geleceği düşünmek, etkin olmak, uyumlu davranışlarda bulunmak, bir şey yapmanın doğru yer ve zamanını bilmek, her zaman bayağılık, yüksek sesle gülme, kötücüllük, kızgınlık, hırs, sıkıcılık veya aptallık olmadan konuşmak, Kama Sutra bilmek ve ona ilişkin sanatlarda becerikli olmak.

Kadınların hatası yukarıdaki iyi niteliklerden birine sahip olmamakla gösterilir.

Zevk kadınları aşağıdaki türden erkeklerle birlikte yaşamamalıdır:

Veremli birisi, hastalıklı birisi, ağzında kurtlar olan birisi, ağzı insan dışkısı gibi kokan birisi, karısı ona yakın olan birisi, kaba konuşan birisi, hep şüpheci olan birisi, hırslı olan birisi, kendisini beğenmiş olan birisi, büyücülükle ilgisi olan birisi, saygı ya da saygısızlıkla

İlgilenmeyen birisi, düşmanları tarafından parayla satın alınabilecek birisi, ve son olarak aşırı utangaç birisi.

Eski yazarlara göre bir zevk kadınının bir erkekle yaşamasının nedenleri aşk, korku, para, zevk, merak, üzüntü, devamlı ilişki, Darma, ün, merhamet, bir arkadaşa sahip olma arzusu, düşmanca davranışlara karşılık verme, utanç, erkeğin çok sevilen birisiyle benzerliği, iyi talih arayışı, başka birisinin aşkından kurtulmak, cinsel birleşmeyle ilgili olarak erkekle aynı sınıftan olmak, aynı yerde yaşamak, sabitlik ve sefalet.

Ama Vatsyayana zenginlik arzusu, şanssızlıktan kurtulma ve aşkın, zevk kadınlarının erkeklerle bir araya gelmesini etkileyen sebepler olduğunu düşünür.

Bir zevk kadını aşkı için para harcamamalıdır, çünkü para ilgilenilmesi gereken temel şeydir. Ama korku vs. gibi şeylerde, güç ve öteki niteliklere önem vermelidir. Dahası eğer herhangi bir erkek tarafından birleşme için davet edilse bile tek bir birleşmeye hemen evet dememelidir çünkü erkekler kolay elde edilen şeyleri küçük görme eğilimindedirler.

Böyle durumlarda ilk olarak hizmetindeki saç yıkayıcıları, şarkıcıları ve soytarıları veya onların yokluğunda Pitamardalar ya da sırdaşlarını erkeğin duygularının ve kafasının ne durumda olduğunu öğrenmek için yollar. Bu kişiler aracılığıyla erkeğin saf olup olmadığını, rol yapıp yapmadığını, bağlanabilecek birisi mi yoksa lakayt mı olduğunu, eli açık mı cimri omi olduğunu soruşturabilir. Eğer erkeği beğenilecek bulursa Vitayı ve ötekileri onu erkeğin aklına sokması için görevlendirmelidir.

Buna uygun olarak Pitamarda, erkeği bıldırcın, horoz, koç doğuşu seyretme, sığırcık konuşması işitme ya da başka bir takım özel gösteriler görme ya da bir sanatın uygulanışını görme bahanesiyle kadının evine getirir. Ya da kadını erkeğin oturduğu yere götürebilir. Bundan sonra erkek evine geldiğinde kadın, merak ve kalbinde aşk uyandırabilecek çok etkileyici bir hediye vermelidir.

Özellikle onun kullanımı için yapıldığı da belirtilir. Ayrıca kadın öyküler anlatarak uzun süre erkeği eğlendirmeli ve en çok hoşlandığı şeyleri yapmalıdır. Gittiğinde, şakacı konuşabilen bir hizmetçiyi küçük bir armağanla sık sık yollamalıdır. Kendisi de bazen bir iş bahanesiyle Pitamardanın eşliğinde erkeği ziyaret etmelidir.

Böylece istenen erkeği kendisine bağlama yolları tamamlanmış oluyor.

Bu konu hakkında şöyle özlü sözler vardır: "Bir âşık evine geldiğinde zevk kadını, ona fındık ve fındık yaprakları, çiçek demetleri, parfümlü kremler vermelidir. Sanatlardaki becerisini göstererek uzun muhabbetlerle erkeği eğlendirmesi gerekir. Ayrıca ona aşk dolu armağanlar verip, kendisine ait bir takım şeyleri erkeğinkiyle değiştirmesi gerekir. Aynı zamanda cinsel zevkteki becerisini de gösterir. Bir zevk kadını âşığıyla birleştiğinde, güzel hediyelerle, muhabbetle ve zevkin ince yollarını uygulayarak erkeği mutlu eder."

Birlikte Olunanlara Dair « Vatsyayana Sutra

Kama, dört kastın erkekleri tarafından Kutsal Kitabın kurallarına göre kendi kastlarından kadınlarla uygulandığı zaman, kanuni soy ve iyi ün kazanma yolu haline gelir ve dünyanın geleneklerine aykırı düşmez. Tam tersi, Kama'nın, üst kasttan kadınlarla ve aynı kasttan bile olsalar önceden başkalarıyla birlikte olmuş kadınlarla uygulanması yasaktır.

Kama'nın, aşağı kastlardan kadınlarla, kastlarından atılmış kadınlarla, genel kadınlarla ve iki kere evlenmiş kadınlarla (Bu deyim bir dula değil, kocasını bırakmış ve başka birisiyle evli bir kadın olarak yaşayan kadına denir. Fransa'daki maritalement gibi.) uygulanması ne yasaklanmış ne de emredilmiştir. Kama'yı böyle kadınlarla uygulamak yalnızca zevk içindir.

Bu yüzden Nayikalar üç çeşittir: Hizmetçiler, iki kere evlenmiş kadınlar ve genel kadınlar. Gonikaputra, dördüncü çeşit bir Nayika olduğuna dair görüş bildirmiştir: Önceden başkasıyla evlenmiş de olsa özel zamanlarda birlikte olunan bir kadın. Bu özel zamanlarda erkek şöyle düşünür:

(a). Bu kadın kendisi istekli ve benden önce başkalarıyla da birlikte olmuş. Bu yüzden, benden daha üst bir kasttan da olsa genel bir kadın gibi onunla birlikte olabilirim. Böyle yaparak Darma'nın emirlerini ihlâl etmiş olmam. Ya da:

(b). Bu iki kere evlenmiş bir kadın ve önceden başkalarıyla birlikte olmuş, bu yüzden benim onunla birlikte olmamda bir sakınca yok. Ya da:

(c). Bu kadın düşmanımın arkadaşı olan güçlü kocasının kalbini kazanmış ve onu yönetiyor. Bu yüzden benimle birlikte olursa kocasının düşmanımdan desteğini çekmesine neden olabilir. Ya da:

(d). Bu kadın, beni sevmeyen ve bana kötülük yapmaya niyetli ve çok güçlü olan kocasının bana karşı fikrini değiştirebilir. Ya da:

(e). Bu kadınla arkadaş olarak bir arkadaşımın amacını yerine getireceğim, bir düşmanın mahvını etkileyeceğim ya da diğer zor bir amacı gerçekleştireceğim. Ya da:

(f). Bu kadınla birleşerek, kocasını öldüreceğim ve gıpta ettiğim sınırsız zenginliklerine kavuşacağım. Ya da:

(g). Bu kadınla birleşmenin bana bir zararı yok, ayrıca, fakirliğim ve kendime bakamamam dolayısıyla ihtiyaç duyduğum zenginliği bana kazandıracak. Bu yüzden hiç zorluk çekmeden büyük zenginliklerine sahip olacağım. Ya da:

(h). Bu kadın beni şevkle seviyor ve tüm zayıf noktalarımı biliyor. Bu yüzden eğer onunla birleşmek istemezsem herkese hatalarımı söyleyecek ve karakterimi ve ünümü zedeleyecek. Ya da, kendimi temize çıkarmamın zor olacağı bir suçlama getirecek ve mahvolacağım. Ya da, beni, güçlü ama kontrolü altındaki kocasından ayıracak ve onu düşmanımla birleştirecek ya da düşmanımla birlikte olacak. Ya da:

(ı). Bu kadının kocası karılarımın iffetini bozdu, bu yüzden karılarını baştan çıkararak bunu ona ödeteceğim. Ya da:

(i). Bu kadının yardımıyla onunla birlikte oturan, kralın düşmanlarından birini veya kral tarafından yok etmem emredilmiş kişiyi öldüreceğim. Ya da:

(j). Sevdiğim kadın, bu kadının kontrolü altında, bu kadının etkisiyle sevdiğim kadını elde edeceğim. Ya da:

(k). Bu kadın bana zenginliğe ve güzelliğe sahip ama ulaşılması güç ve bir başkasının kontrolü altında olan bir hizmetçi getirecek. Ya da, son olarak şöyle düşünebilir:

(1). Düşmanım bu kadının kocasının arkadaşı. Bu yüzden onunla birleşmesini sağlayıp, kocası ve düşmanım arasında husumet yaratacağım.

Bu ve benzeri nedenlerle başka erkeklerin kanlarıyla birlikte olunabilir. Ama buna sadece özel nedenlerle izin verildiği, salt cinsel istek için yapılmaması gerektiği iyice anlaşılmalıdır.

Çarayana'ya göre bu koşullar altında beşinci çeşit bir Nayika vardır: Bir rahip tarafından tutulan ya da arada sırada ona şifa veren bir kadın, ya da bir erkeğin amacını gerçekleştirmek için başkasıyla olan bir dul.

Suvarnanaba'ya göre bir münzevi hayatı yaşayan bir kadın, dul olması koşuluyla altıncı çeşit Nayika sayılabilir.

Gotakamuka'ya göre, bir genel kadının hâlâ bakire olan kızı ve yine bakire bir hizmetçi yedinci çeşit Nayika'yı oluşturur.

Gonardiya'nın fikrine göre, yaşı geçtikten sonra iyi aileye mensup bir kadın da Nayika'nın sekizinci çeşidini oluşturur.

Aslında bu en son dört çeşit Nayika, ilk dört çeşit Nayika'dan fazla farklılık göstermez. Çünkü birlikte olmakta farklı bir amaç yoktur. Bu yüzden Vatsyayana'ya göre sadece dört çeşit Nayika vardır: hizmetçi, iki kere evlenmiş kadın, genel kadın ve özel bir nedenle birleşilen kadın.

Şu kadınlarla birlikte olunmaz:

Bir cüzamlı.
Bir deli.
Kastından atılmış bir kadın.
Sır saklamayan bir kadın.

Ulu orta cinsel birleşme isteğini söyleyen bir kadın.
Çok beyaz bir kadın.
Çok siyah bir kadın.
Kötü kokan bir kadın.
Yakın akraba olan bir kadın.
Bir kadın arkadaş.
Bir münzevi hayatını sürdüren kadın.
Ve son olarak bir akrabanın, bir arkadaşın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karısı.

Babravya'nın izleyicilerine göre beş erkekle birlikte olmuş her kadın birlikte olunmaya uygun bir kadındır. Ama Gonikaputra'ya göre böyle bile olsa bir akrabanın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karıları ayrı tutulmalıdır.

Aşağıdakiler arkadaş çeşitleridir:

Çocukken toz toprakta birlikte oynadığınız birisi.
Manevi olarak borçlu olduğunuz birisi.
Aynı mizaçta olan ve aynı şeylerden hoşlanan birisi.
Sınıf arkadaşı olan birisi.
Gizlinizi saklınızı bilen ve sizin gizlisini saklısını bildiğiniz birisi.
Bakıcınızın çocuğu.
Birlikte büyüdüğünüz biri.
Bir aile dostunuz.

Bu arkadaşların şu nitelikleri olmalıdır:

Doğruyu söylemeliler.
Zamanla değişmemeliler.
Fikirlerinize olumlu yaklaşmalılar.
Doğru olmalılar.
Açgözlü olmamalılar.
Başkaları tarafından satın alınamamaklar.
Sırlarınızı açıklamamalılar.

Çarayana'ya göre yurttaşlar, çamaşırcılar, berberler, çobanlar, çiçekçiler, eczacılar, fındık yaprağı satıcıları, tavernacılar, serseriler, Pitamardalar, Vitalar ve Viduşekalarla, ayrıca bu insanların kanlarıyla dostluk kurarlar.

Bir haberci aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Ustalık.
Cesaret.
Görünen işaretlerden insanların niyetini anlama.
Bocalamama, yani çekingen olmama.
Başkalarının yaptığı ve söylediği şeylerin anlamını tam olarak bilme.
Saygılı olma.
Değişik şeyleri yapmak için uygun zamanı ve mekânı bilme.
İşte yaratıcılık.
Çabuk kavrayış.
Çözümü çabuk, uygulaması seri ve hemen çözme yeteneği.

Bu bölüm şu özlü sözle sona ermektedir:

"Arkadaşı olan, diğerlerinin niyetini bilen zeki ve bilgili bir erkek, elde etmesi çok zor bir kadını uygun zaman ve yerde bile kolayca elde eder."

Değişik Birleşme Çeşitleri « Cinsel Birleşmeye Dair

Bir "yüksek birleşme" durumunda Mrigi (Geyik) kadını, yenisini geniş tutacak şekilde uzanmalıdır; "zayıf birleşme" durumunda Has tini (Fil) kadını yonisini daraltarak erkeği karşılamalıdır; "eşit birleşme" durumunda tarafların doğal pozisyonda uzanmaları gerekir. Geyik ve fil kadınlar için söylenenler Vadawa (Kısrak) kadınlar için de geçerlidir. "Zayıf birleşme" durumunda kadının, arzusunu çabucak tatmin edecek ilaçlar alması gerekir.

Geyik kadın üç ayrı pozisyonda uzanabilir: İyice açık pozisyon. Alabildiğine açık pozisyon. Indra'nın karısının pozisyonu.

(1). Kadının başı aşağıda kalacak şekilde, vücudunun orta kısmını yukarıya doğru kaldırmasına "iyice açık pozisyon" denir. Böyle bir durumda erkek kolayca girebilmek için krem kullanmalıdır.

(2). Kadın kalçalarını yukarıya doğru kaldırır ve onları ayrık tutar; birleşme bu durumda olur. Buna "alabildiğine açık pozisyon" denir.

(3). Kadın bacaklarını yana açar ve kalçalarını yerleştirir; birleşme bu durumda olur. Buna "Indrani pozisyonu" denir ve yalnızca uygulamayla öğrenilir. "Yüksek birleşme" durumunda çok kolaylık sağlar.

Kenetlenme pozisyonu, "zayıf birleşme" ve "en zayıf birleşme" durumunda "abanma pozisyonu," "sarmal pozisyon" ve "kısrak pozisyonu" ile birlikte kullanılır.

Kadın ve erkeğin ikisinin de, bacaklarını üst üste koyarak uzatmalarına "kenetlenme pozisyonu" denir. İki türlüdür: Sırt üstü pozisyonu ve yan pozisyon. Yan pozisyonda erkek mutlaka sol tarafına yatar, kadın da sağ tarafına yatar. Kadınların sağ taraflarına yatmaları bütün kadınlarda gözlenen bir kuraldır.

Kenetlenme pozisyonunda birleşme başladıktan sonra kadının kalçalarıyla âşığına bastırmasına "abanma pozisyonu" denir.

Kadının kalçalarından birini erkeğin uyluğuna yerleştirmesine "sarmal pozisyon" denir.

Kadının erkeği içine aldıktan sonra, lingamı sıkıştırmasına "kısrak pozisyonu" denir. Yalnızca uygulamayla öğrenilir ve Andra ülkesinin kadınları arasında çok yaygındır.

Babravya'nın bahsettiği yukarıdaki pozisyonlara ek olarak Suvarnanaba da şu pozisyonlardan bahseder:

Kadının kalçalarını dosdoğru yukarı kaldırmasına "yükseltme pozisyonu" denir.

Kadının bacaklarını âşığının omuzlarına yerleştirmesine "alabildiğine açık pozisyon" denir.

Kadın bacaklarını vücuduna doğru çeker ve âşığı onu bu şekilde kucaklarsa buna "abanılmış pozisyon" denir.

Kadın bacaklarından yalnızca birini uzatırsa buna "yarı abanılmış pozisyon" denir.

Kadın bacaklarından birini âşığının omuzuna yerleştirir, diğerini uzatır, sonra uzattığı ayağını âşığının omuzuna yerleştirir ve diğerini uzatır ve bu değiştirmeyi sürekli yapar. Buna "bambunun yarılması" denir.

Kadının ayaklarından birini başına yerleştirmesine diğerini uzatmasına "çivi çakılması" denir. Bu yalnızca uygulamayla öğrenilir.

Kadının ayaklarını karnına yerleşecek şekilde çekmesine "yengeç pozisyonu" denir.

Uyluklar öne doğru çıkartılır ve üst üste gelecek şekilde birleştirilirse buna "paketleme pozisyonu" denir.

Baldırlar üst üste gelecek şekilde birleştirilirse buna "nilüfer benzeri pozisyon" denir.

Bir erkek birleşme sırasında kadının içinde kalmayı sürdürerek dönerse ve kadın bütün bunlar olup biterken erkeğe arkasından sarılıyorsa buna "dönmeli pozisyon" denir ve yalnızca uygulamayla öğrenilir.

Suvarnanaba bu değişik uzanma, oturma ve ayakta durma pozisyonlarının suyun içinde de uygulanması gerektiğini söyler. Çünkü ona göre böyle yapmak daha kolaydır. Ama Vatsyayana'nın görüşüne göre suda birleşme uygunsuz bir davranıştır, çünkü din tarafından yasaklanmıştır.

Kadın veya erkeğin bir diğerinin vücudundan, bir duvardan veya bir sütundan destek almasına ve birleşme sırasında da bu durumda ayakta durmalarına "destekli birleşme" denir.

Erkek sırtını duvara dayar ve ellerini birleştirerek kadını alttan kavrar ve oturur pozisyonda kaldırır. Kadın kollarını erkeğin boynuna dolar, kalçalarını erkeğin beli hizasında tutar ve erkek ona doğru eğildiğinde ayaklarıyla duvardan destek alarak gidip gelir. Buna "havada asılı birleşme" denir.

Kadın elleri ve ayakları üstünde doğrulmuşken erkek bir boğa gibi üzerine binerse buna "inek birleşmesi" denir. Bu sırada, göğüsler üzerinde yapılan her şeyin arkadan yapılması gerekir.

Benzer şekilde "köpek birleşmesi," "keçi birleşmesi," "geyik birleşmesi," "eşeğe zorla binmek," "kedi birleşmesi," "kaplan sıçrayışı," "fil bastırması," "domuz sürtünmesi," "ata binme" de uygulanabilir. Bütün bu durumlarda bu farklı hayvanların karakteristik özellikleri hareketin kendisinde açığa çıkmalıdır.

Bir erkeğin kendisini eşit derecede seven iki kadınla birden yatmasına "birleşik birleşme" denir. Bir erkek birçok kadınla birden yatıyorsa buna "inek sürüsü birleşmesi" denir.

Suda oynama veya bir filin birçok dişi fille birleşmesi yalnızca suda yapılan birleşmelerdir; keçi sürüsü birleşmesi, geyik sürüsü birleşmesi bu hayvanları taklit ederek yapılır.

Gramaneride, birçok genç erkek, içlerinden biriyle evli olan bir kadınla ya sırayla ya da aynı anda yatarlar. Biri kadını tutar, birisi yatar, birisi ağız seksi yaptırır, bir dördüncüsü kadının orta kısmıyla uğraşır ve bu şekilde yer değişerek kadının bütün vücudundan yararlanırlar.

Aynı şeyler bir zevk kadınıyla birlikte olan birçok erkek tarafından da yapılabilir. Aynı şeyler kralın haremindeki kadınların hareme tek bir erkek almaları durumunda kadınlar tarafından da yapılabilir.

Güney bölgesi halkı arkadan da birleşirler ki buna "düşük birleşme" denir. Böylece değişik birleşme türleri bölümü sona erer. Bu konuya ilişkin iki özlü söz vardır:

"Açık yürekli bir insanın kuşları, hayvanları gözleyerek birleşme türlerini bir şekilde çoğaltması gerekir. Bu farklı birleşme türleri ülkelerin geleneklerine, bireylerin hoşlanmalarına, aşka, dostluğa ve kadının kalbindeki saygıya göre biçimlenir."