Kamasutra hakkında herşey

Vurma ve Seslere Dair « Cinsel Birleşmeye Dair

Aşkın çelişkili ve ayrılığa eğimli olmasından dolayı cinsel birleşme, bir kavganın ardından yapılabilir. Tutkuyla vurma noktaları vücudun özel yerleridir:

Omuzlar.
Baş.
Göğüslerin arası.
Sırt.
Jagana, yani vücudun orta kısmı.
Yan taraflar.

Dört türlü vurma vardır:

Elin tersiyle vurma.
Parmakları biraz bükerek vurma.
Yumrukla vurma.
Elin içiyle vurma.

Sebep olduğu acıdan dolayı vurma ıslık gibi bir ses çıkartır. Bu sesler sekiz çeşittir:

Hin sesi.
Yıldırım sesi.
Kumru sesi.
Ağlama sesi.
Put sesi.
Pat sesi.
Süt sesi.
Plât sesi.

Bu seslerin yanı sıra, "anne" gibi anlamlı sözcükler de söylenebilir; bunlar yasaklama, yeterlilik, özgürlük arzusu, acı ya da övgü ifade ederler. Bu seslere ara sıra güvercin, guguk kuşu, yeşil güvercin, papağan, bal arısı, serçe, flamingo, ördek ve sığırcık sesleri de eklenebilir.

Yumruk darbeleri kadın erkeğin kucağında otururken sırtına uygulanmalıdır. Erkek bunu abartmışsa kadın kızarak yumrukla yanıt verir ve kumru sesi ve ağlama sesi çıkartır. Birleşme sırasında kadının göğüslerinin ortasına elin tersiyle, önce yavaş ve sonra artan uyarılmaya uygun olarak birleşme bitene kadar vurulur.

Bu sırada Hin sesi ve diğerleri alışkanlıklara göre, hangisi istenirse çıkartılabilir. Erkeğin Pat sesi çıkartırken, elini biraz bükerek kadının kafasına vurmasına Prasritaka denir. Bu duruma uygun sesler kumru sesi, Pat sesi ve ağzın içinde çıkartılan Put sesi ve birleşmenin sonunda iç çekme ve ağlama sesidir. Pat sesi yarılan bir bambunun sesi taklit edilerek çıkartılır.

Put sesi suya düşen bir şeyin çıkardığı sestir. Bütün bunlar sırasında öpüşme ve benzeri şeyler başladığında kadın ıslık gibi bir ses çıkartarak karşılık verir. Uyarılma sırasında kadın vurulmaya alışkın değilse, sürekli, "anne," "baba" sözcüklerinin yanı sıra iç çekme, ağlama ve yıldırım sesiyle karışık olarak yasaklama, yeterlilik, özgürlük arzusunu dile getirir. (Aşk sanatını iyi bilen bir erkek, birleşme sırasında kadınların nasıl birbirlerinden farklı iç çekmeler ve sesler çıkardığını da bilir. Bazı kadınların sevgiyle konuşulmaktan, bazıları şehvetli davranışlardan, bazıları kötü konuşmaktan hoşlanır vs. Bazı kadınlar kendilerini zevke bırakıp sessizce gözlerini kapatırlar, bazıları büyük gürültü yaparlar, bazıları da neredeyse yok olmuş gibi çekilirler. Büyük sanat, kadınlara en büyük zevki neyin verdiğini ve kadınların en çok nelerden hoşlandıklarını araştırmaktır}

Birleşmenin sonlarına doğru, kadının göğüslerine, jaganasına ve yanlarına açık elin içiyle birleşme bitene kadar kuvvetle bastırılır ve birleşmenin ardından bıldırcın, kaz sesine benzeyen sesler çıkartılır.

Bu konuya ilişkin iki adet özlü söz vardır: "Erkekliğin karakteristiklerinin kabalık ve şiddetten ibaret olduğu; zayıflık, hassaslık, duyarlılık ve hoşa gitmeyen şeylerden uzaklaşma eğiliminin ise kadınlığın belirgin işaretleri olduğu söylenir. Tutkunun uyarılması ve garip alışkanlıklar bazen yukarıda bahsettiklerimize aykırı şeylere yol açabilir, ama bu durum uzun sürmez ve sonunda doğal duruma yeniden dönülür."

"Göğüse kama, başa makas, yanaklara kavrayıcı bir alet ve göğüsler ve yanları sıkıştıracak bir şey dört vuruş modeli daha oluşturur; böylece toplam sekiz çeşit vuruş olur. Ama bu aletlerle vuruş güney bölgesinin insanlarına hastır ve bu aletlerin bıraktığı izler kadınların göğüslerinde görülür. Her ne kadar bölgeye has gariplikler olsa da Vatsyayana'ya göre acı veren, barbarca, alçaltıcı ve tekrarlamaya değmeyecek bir uygulamadır.

Aynı şekilde bir bölgeye has garipliklerin her zaman her yere uyarlanması gerekmez ve uygulandıkları yerlerde bile aşırılıklara izin verilmemesi gerekir. Bu zararlı uygulamalardan bazıları şunlardır: Pançalas Kralı, zevk kadını Madavasena tarafından birleşme sırasında kama kullanılarak öldürülmüştür. Kuntalas Kralı Şatakarni Şatavahana bir makasla büyük Kraliçesi Malayavati'nin hayatına son vermiştir ve sarhoş bir dansçı kızın sürtme aletini yanlış kullanması Naradeva'nın elini yaralamıştır."

Bu konuya ilişkin iki özlü söz daha vardır:

"Bunların ne birer birer sayılabilecek adları ne de belirli kuralları vardır. Bir kere birleşme başladığında, tutku tek başına vücudun bütün hareketlerini yönlendirir."

"Böyle tutkulu davranışlar ve âşıkane davranışlar cinsel ilişki sırasında birdenbire ortaya çıkarlar ve tanımlanamazlar ve düşler gibi düzensizdirler. Beşinci dereceden harekete ulaşmış olan bir at, körlemesine bir hızla yoldaki çukurları, hendekleri ve durak yerlerini görmeksizin koşturur; birleşmenin sıcaklığında tutkuyla körleşen âşıklar da aynı şekilde davranırlar ve büyük bir şiddetle, aşırılıklara hiç dikkat etmeksizin devam ederler. Bu nedenle aşk sanatını ve kendi gücünü iyi bilen, aynı zamanda da hassas ve şiddetli olan ve genç kadınların gücünü de iyi bilen birisinin bunlara uygun davranması gerekir. Değişik birleşme çeşitleri her zaman ve herkes için geçerli değildir; yalnızca uygun zamanlarda ve uygun yerlerde uygulanabilirler."

Kazanmanın Farklı Yolları « Zevk Kadınlarına Dair

Bir zevk kadını birçok müşteriden dolayı bir günde çok para kazanabiliyorsa kendini tek âşığa bağlamamalıdır. Böyle durumlarda yerini, mevsimi ve insanların durumlarını, kendi iyi niteliklerini ve güzelliğini göz önüne aldıktan ve diğer zevk kadınlarınkiyle karşılaştırdıktan sonra bir geceki birlikte olma oranım belirlemelidir. Âşıklarını, arkadaşlarını ve tanıdıklarını bu değişikliklerden haberdar edebilir. Bununla birlikte eğer bir tek âşıktan büyük kazanç elde edebilirse onunla tek başına ve bir eş olarak yaşayabilir.

Bilgelere göre, bir zevk kadınının aynı anda iki âşıktan eşit kazanç sağlama şansı vardır. Tercihini istediği türde şeyler verebilecek olana kaydırmalıdır. Ama Vatsyayana'ya göre tercih kendisine altın verenden yana olmalıdır. Çünkü altın diğer şeyler gibi geri alınamaz, kolayca ele geçirilebilir ve ayrıca istenen her şeyi tedarik etme yoludur.

Altın gümüş, bakır, çan madeni, demir, çömlekler, mobilyalar, yataklar, süsler, giysiler, iç çamaşırları, kırılabilecek maddeler, su kabağından yapılma vazolar, manda yağı, yağ, mısır, hayvan ve bu çeşitteki diğer şeylerin tümünden üstündür.

İki âşıktan birini kazanmak için aynı emek gerektiğinde; ikisinden aynı çeşit şey alınması durumunda, seçim bir arkadaşın tavsiyesine göre yapılabilir ya da kişisel özelliklere bakarak seçim yapılabilir. Ya da onlarla bağlantılı iyi ya da kötü şans işaretleriyle seçim yapılabilir.

Biri zevk kadınınına bağlı, biri eli çok açık olan iki âşık varsa bilgeler tercihin eli açıktan yana yapılmasını söylerler. Ama Vatsyayana'ya göre, zevk kadınına gerçekten bağlı olan tercih edilmelidir, çünkü o eli açık yapılabilir. Bir cimri bile bir kadınla mutlu olursa para verir. Ama sadece eli açık olan biri gerçek bağlılıkla âşık edilemez. Ona bağlı olanlar arasında biri zengin ve diğeri fakir olan iki kişi varsa tabii ki birinci tercih edilmelidir.

Biri eli açık diğeri zevk kadını için her hizmeti yapabilecek iki âşık olduğunda, bazı bilgeler her hizmeti yapmaya hazır olanın tercih edilmesini söylerler, ama Vatsyayana her şeyi yapmaya hazır bir erkeğin bir tek şey yaptığında amacına ulaştığını düşüneceğini ama eli açık bir erkeğin önceden ne verdiğine önem vermediğini söyler. Burada bile tercih herhangi biriyle birleşmeden gelecek iyiliğe göre yapılmalıdır.

Tercih yapılacak iki âşıktan biri minnettar diğeri açık görüşlü olduğunda bazı bilgeler açık görüşlü olanın tercih edilmesini söylerler. Ama Vatsyayana'ya göre birinci seçilmelidir. Çünkü açık görüşlü erkekler genelde kendini beğenmiş, basit konuşan ve başkalarına önem vermek isteyen kişilerdir.

Bu açık görüşlü erkekler daha uzun süre arkadaş kalsalar da, zevk kadınının bir hatasını görürlerse ya da başka kadınlar tarafından yalanlar söylenmişse geçmiş hizmetlere önem vermeyip birden çeker giderler. Diğer yandan minnettar erkek onu mutlu etmek için acı çekse de derhal kopmaz. Bu durumda seçim gelecekte ne olabileceği düşünülerek yapılabilir.

Bir arkadaşın isteğini kabul etmeyle, para alma şansı aynı zamana rastlarsa bilgeler para alma şansının tercih edilmesini söylerler. Ama Vatsyayana paranın bugün olduğu gibi yarın da alınabileceğini düşünür. Ama eğer arkadaşın isteği hemen kabul edilmezse sevgisini kaybetmiş olabilir. Burada bile seçim yaparken gelecek iyi kazanç göz önünde bulundurulur.

Böyle bir durumda zevk kadını arkadaşına işi varmış gibi görünerek, isteğini ertesi gün yerine getireceğini söylerse sunulan parayı alma şansını korumuş olur.

Para alma şansı ve bir felaketin gelmesini önleme aynı zamana gelirse bilgelere göre para alma şansı tercih edilmelidir. Ama Vatsyayana paranın sadece sınırlı bir önemi olduğunu, önlenebilecek felaketin bir daha gerçekleşmeyeceğini söyler. Burada seçim felaketin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

En zengin ve en iyi türden zevk kadınlarının kazançları şöyle harcanır:

Tapınaklar, havuzlar ve bahçeler yaptırmak; çeşitli Brahmanlara bin tane inek vermek; Tanrılara tapmaya devam edip onurlarına düzenlenen festivalleri kutlamak ve son olarak adaklar adamak.

Diğer zevk kadınlarının kazançları şöyle harcanır:

Günlük beyaz bir elbiseye sahip olmak; açlık ve susuzluğu gidermek için yeterli yiyecek ve içecek almak; her gün parfümlü tambula (fındık ve fındık yaprağı karışımı) yemek; altından süsler takmak. Bilgeler bunların orta ve alt sınıf zevk kadınlarının kazançlarını temsil ettiğini söyler. Ama Vatsyayana'ya göre kazançları hesap edilemez ya da hiçbir şekilde belirlenemez. Çünkü bunlar yerlerin etkisine, insanların geleneklerine, görünüşlerine ve diğer birçok şeye bağlıdır.

Bir zevk kadını belirli bir erkeği herhangi bir kadından uzak tutmak isterse ya da bağlı olduğu bir kadından koparmak isterse ya da bir kadını erkekten elde ettiği kazançlardan mahrum etmek isterse ya da büyük bir serveti elde etmek isterse ya da bu erkekle birleşerek tüm erkekler tarafından arzulanır olmak isterse ya da bir şanssızlığı önlemede yardımını almak isterse ya da ona gerçekten bağlıysa ve seviyorsa ya da onun aracılığıyla birine zarar vermek isterse ya da onun yaptığı bir iyiliğe saygısı varsa ya da sadece arzudan onunla birleşmek isterse yukarıdaki herhangi bir nedenden dolayı arkadaşça bir şekilde ondan az bir miktar para almayı kabul etmelidir.

Bir zevk kadını belirli bir âşığı bırakıp başka biriyle olmak isterse ya da âşığının kısa zamanda onu terk edeceğine ve karılarına döneceğine inanırsa ya da tüm parasını çarçur edip beş parasız kaldığı için koruyucusu, babası ya da efendisi gelip onu alacaksa ya da âşığı konumu kaybetmek üzereyse ya da son olarak çok kararsız bir kafaya sahipse, olabildiği kadar çabuk, alabildiği kadar çok parayı almaya çaba sarfetmelidir.

Öte yandan zevk kadını âşığının değerli armağanlar almak üzere olduğunu ya da kralın maiyetinde yer alacağını ya da bir servetin miras kalmak üzere olduğunu ya da mal yüklü gemisinin yakında geleceğini ya da büyük mısır veya başka stoklara sahip olduğunu ya da eğer onun için bir şey yapılsa mantıksız olmayacağını ya da her zaman sözünde durduğunu düşünürse o zaman gelecekteki refahını göz önünde bulundurup erkekle karısı gibi yaşamalıdır.

Bu konuda şu özlü sözler vardır:

"Şimdiki kazançlarını ve gelecekteki refahını göz önüne alırken bir zevk kadım, geçimini çok zorlukla kazanmış kişilerden ve kralın gözdesi olduğu için bencil ve katı kalpli olmuş erkeklerden uzak durmalıdırlar."

"İşleri yolunda ve hali vakti yerinde kişilerle birlikte olmak için her gayreti sarfetmelidir ve böylece her türlü tehlikeden ve hor görülmeden korunmuş olur. Kendisine pahalıya mâl olsa da memnun kaldığında, küçük bir hizmet ya da küçük bir şey için bile çok para verecek enerjik ve açık fikirli kişilerle tanışmalıdır."

Arzu Uyandırma Yolları « Cezbetmeye Dair

Eğer bir erkek bir Kastini, yani fil kadını tatmin edemezse, tutkusunu uyandırmak için birçok yola başvurur. En başta eli ya da parmaklarıyla yenisini ovmalı ve kadın uyarılana veya zevk alana kadar cinsel ilişkiye girmemelidir. Bu bir kadını uyarma yoludur.

Ya da belirli Apadrayavlardan yani yoniye uyması için üstüne veya çevresine yerleştirilerek lingamın uzunluğunu ya da kalınlığını arttıracak şeylerden yararlanmalıdır. Babravya'ya göre, bu Apadravyalar altın, gümüş, bakır, demir, fildişi, bufalo boynuzu, farklı çeşitte odun, kalay veya kurşundan yapılmış, yumuşak, soğuk, cinsel gücü arttırıcı ve amaca uygun olmalıdır. Bununla birlikte Vatsyayana, bunların her bireyin doğal beğenisine göre olması gerektiğini söyler.

Apadravya çeşitleri şunlardır:

(1). "Kolluk" (Yalaya), lingamla aynı büyüklükte ve yüzeyi küreciklerle kaplı olmalıdır.

(2). "İkili" (Sanghati), iki kolluktan oluşur.

(3). "Bilezik" (Çudaka), lingam istenilen boyuta gelene kadar iki ya da daha fazla kolluğu birleştirerek elde edilir.

(4). "Tek bilezik" lingamın büyüklüğü göz önünde bulundurularak çevresine tek bir tel sarılmasıyla elde edilir.

(5). Kantuka ya da Talaka iki ucu açık, ortasından delik geçen, dışı pürüzlü ve yumuşak küreciklerle kaplanmış ve yoninin yan yüzeylerine uygun yapılmış, bele bağlanan bir borudur.

Böyle bir şey bulunamadığında, fılelmasından ya da su kabağının boru biçimindeki sapından ya da yağ ve bitki özleriyle yumuşatılmış bir kamış bele iple bağlanarak ya da yumuşak tahta parçaları dizisiyle bağlanmış olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki şeyler lingam ile ya da lingamın yerine kullanılabilir.

Güney ülkelerindeki insanlar gerçek cinsel zevkin lingam delinmeden alınmayacağını söylerler. Bu yüzden bir bebeğin küpe için kulak memesini deler gibi lingamı delerler.

Genç bir erkek lingamını deldiğinde, keskin bir aletle delmelidir. Sonra kan akmaya devam ettikçe suya tutmalıdır. Acı da verse, deliği temizlemek için geceleyin cinsel ilişkide bulunmalıdır. Bundan sonra deliği kaynatılmış özlerle yıkamaya devam etmeli ve içine küçük kamış parçaları ve wrightia antidysenterica koyarak boyunu büyütmelidir. Böylece yavaş yavaş lingamın ağzı büyütülür. Balla karıştırılmış meyan kökü ile de yıkanabilir. Deliğin genişliği simapatra bitkisinin meyve saplarıyla da büyütülebilir. Delik ayrıca çok az yağla da sıvanmalıdır.

Bir erkek lingamındaki deliğe birçok çeşitte Apadravya koyabilir. Örneğin "yuvarlak", "bir tarafı yuvarlak", "tahta havan", "çiçek", "kolluk", "balıkçıl kemiği", "fil kamçısı", "sekiz top birlikte", "bir tutam saç", "dört yolun kesiştiği yer" ile biçimleri ve kullanma alanlarına göre isimlendirilmiş benzeri şeyler. Tüm bu Apadravyalar gerektiği şekilde dışarı takılmalıdır.

Şimdi lingamı büyütme yollarından bahsedilecektir.

Bir erkek lingamını büyütmek isterse, ağaçlarda yaşayan bazı böceklerin kıllarıyla ovmalıdır. On gece boyunca yağla ovduktan sonra tekrar kıllarla ovmalıdır. Bu yapılmaya devam edilirse lingamda bir şişme meydana gelecektir. Daha sonra bir karyolaya yatarak bir delikten lingamın yataktan aşağı sarkması sağlanmalıdır. Bundan sonra soğuk karışımlarla lingamdaki şişliğin acısı alınmalıdır. "Suka" denen ve Dravida ülkesi insanları tarafından uygulanan yöntemle şişlik ömür boyu sürer.

Eğer lingama physalis fexuosa bitkisi, shavara- kandaka bitkisi, jalasuka bitkisi, patlıcan çiçeği, dişi bufalo yağı, hastricharma bitkisi ve vajrararsa bitkisinin suyu sürülürse bir aylık şişlik elde edilir.

Yukarıdakilerin yanı sıra kaynatılmış yağ sürerek yukarıdaki etki altı ay boyunca sürdürülür.

Lingamın genişletilmesi, uygun ateşte pomegranite, salatalık çekirdeği, valuka bitkisi, hastricharma bitkisi ve patlıcan suyu ile kaynatılmış yağ ile ovarak ya da nemlendirerek de sağlanır.

Ayrıca deneyimli ve güvenilir kişilerden diğer yollar da öğrenilebilir.

Çeşitli deneyler ve tarifler şöyledir:

(a). Eğer bir erkek milk hedge bitkisi ve kantaka bitkisi tozunu maymun dışkısı ve lanjalika bitkisinin toz haline getirilmiş köküyle karıştırır ve karışımı bir kadına atarsa, kadın bir daha başkasını sevmeyecektir.

(b). Eğer bir erkek cassia fistula ve eugenia jambolana meyvelerinin suyunu, soma bitkisi, vernonia anthelmintica, eclipta prostata ve lolopajihirkanın tozuyla karıştırarak koyulatır ve kadının yenisine sürerse, kadına olan aşkı cinsel birleşmeden sonra kaybolur.

(c). Eğer bir erkek, gopalika bitkisi, banupadika bitkisi ve sarı horoz ibiğinin çiçeği tozuyla karıştırılmış dişi bufalo sütünde banyo yapmış bir kadınla ilişkiye girerse aynı etki görülür,

(d). Nauclea cadamba, hog plum, eugenia jambolana çiçeklerinden yapılma bir merhem bir kadın tarafından kullanılırsa kadının artık kocasının hoşuna gitmemesi sağlanmış olur.

(e). Bir kadın yukarıdaki çiçeklerden yapılma kolyeler taktığında da aynı sonuç görülür,

(f). Asteracantha longifolio meyvesinden yapılma merhem Hastini yani fil kadının yonisinin bir geceliğine daralmasını sağlar.

(g). Nelumbrium speciosum, mavi nilüfer ve physalis flexuosa bitkisi tozlarının manda yağı ve balla karışımından elde edilen merhem Mrigi yani geyik kadının yenisini genişletecektir,

(h). Milk hedge bitkisi, soma bitkisi, calotropis gigantea'nın sütlü suyuna ve veronia anthelmintica meyvesinin suyuna batırılmış emblica myrabalons meyvesinden yapılma merhem saçı beyazlatır,

(ı). Madayantaka bitkisi, sarı horoz ibiği çiçeği, anjanika bitkisi, clitoria ternateea ve shlakshnaparni bitkisi köklerinin suyu losyon olarak kullanılınca saçı uzatırlar.

(i). Yukarıdaki kökleri yağda kaynatarak yapılan bir merhem, sürüldüğünde saçı siyah yapıp, dökülen saçı da yavaş yavaş yerine getirtecektir,

(j). Beyaz bir atın erbezinin terinde yedi kere bekletilen lak kırmızı bir dudağa sürülürse dudak beyaz olacaktır.

(k). Dudakların rengi madayantika ve (1) şıkkındaki bitkilerle tekrar kazanılabilir.

(l). Bir kadın bir erkeğin, bahupadika bitkisi, tabernamontana coronaria, costus speciosus ya da arabicus, pinus deodora, euphorbia antiquorum, vajra ve kantaka bitkilerinin suyuyla kaplanmış bir kamış düdüğü çaldığını duyarsa onun kölesi olur.

(m). Eğer alıç ağacının meyvesiyle (Dathura) yemek yenirse sarhoş olunur.

(n). Eğer suya, yağ ve kuşa otu dışında herhangi bir otun külü karıştırılsa rengi süt rengine dönüşür.

(o). Sarı beliler, hog plum, shrawana bitkisi ve priyangu bitkilerinin hepsi ezilip demir çanaklara sürülürse tüm çanaklar kırmızı olur. (ö). Bir lamba, shrawana ve priyangu bitkilerinden çıkarılmış yağla temizlenip, kumaştan ve ölü yılan derisinden yapılma fitili yakılıp yanına uzun tahta parçaları konunca, bu tahta parçaları birçok yılanı hatırlatır.

(p). Beyaz yavrusu olan beyaz bir ineğin sütünü içmek uğur getirir, ün yaratır ve yaşamı korur,

(r). Saygıdeğer Brahmanların çok yatıştırıcı olan duaları da aynı sonucu verir.

Konu hakkında bazı özlü sözler vardır:

"Eski yazarların metinlerini okuyup, orada anlatılan zevk yollarını izleyerek birkaç kelimeyle 'Aşk Bilimi'ni yazdım."

"Bu bilimin gerçek prensiplerini bilen kişi, Darma, Arta, Kama'ya ve başkalarının öğretilerine önem verdiği kadar kendi deneyimlerine de önem verir. Bu eserde, aşk bilimi hatalarını bir yazar olarak belirttikten hemen sonra dikkatlice eleştirdim ve yasakladım."

"Bir harekete, salt bilim tarafından onaylanması gibi basit bir neden yüzünden hoşgörüyle bakılmamalıdır. Bilimin içerdiği kuralların belirli durumlar için geçerli olduğu hatırlanmalıdır. Kama Sutra, Babravya ve diğer eski yazarların eserlerini okuyup, söyledikleri kuralları tekrar düşünerek, Kutsal Kitabın eniklerine uygun olarak ve dünyanın yararına, Vatsyayana tarafından, yaşamını din öğrencisi olarak sürdürürken ve tamamen Tanrıça'yı düşünerek oluşturulmuştur."

"Kısaca, zeki ve sağgörülü, Darma ve Arta ve ayrıca Kama'ya kulak veren bir kişi, tutkularının esiri olmaksızın yapacağı her işte başarılı olur."

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy