Kamasutra hakkında herşey

Aşıktan Kurtulma Yolları « Zevk Kadınlarına Dair

Para bir âşıktan iki şekilde alınır:

Doğal veya yasal yollarla ve hünerle. Eski yazarlara göre bir zevk kadını âşığından istediği kadar para alabiliyorsa hüner kullanmasına gerek yoktur. Vatsyayana'ya göre ise doğal yollarla biraz para alabilse de, hünerle çok daha fazla para alabilir. Bu yüzden tüm olaylarda para almak için hünere başvurulur.

Bir âşıktan para almak için kullanılacak hünerler şunlardır:

1. Süs, yemek, içki, çiçek, parfüm veya giysi almak için farklı zamanlarda para alarak, ya söylediğini almamak ya da tuttuklarından daha fazlasını istemek.

2. Yüzüne karşı zekâsını övmek.

3. Festivallerin sonunda adaklar, ağaçlar, bahçeler, tapınaklar veya sarnıçlarla ilgili armağanlar yapma zorunluluğundaymış gibi davranmak. (Adak bir festivalde yerine getirilir. Peepul ve Banyan ağaçları gibi bazı ağaçlar, Brahmanlarınki gibi kutsal iplerle donatılır ve bu vesileyle bir festival düzenlenir. Aynı şekilde bahçeler düzenlendiğinde, tapınaklar veya sarnıçlar inşa edildiğinde de festivaller düzenlenir.)

4. Evine giderken mücevherleri Kralın askerleri veya soyguncular tarafından alınmış gibi yapmak.

5. Mülkünün yangında veya evinin yıkılmasıyla veya hizmetçilerin dikkatsizliğinden dolayı zarar gördüğünü iddia etmek.

6. Âşığının süslerini kendininkilerle birlikte kaybetmiş görünmek.

7. Onu görmeye gelirken yaptığı harcamaları, başka insanlar aracılığıyla duyurmak.

8. Âşığı adına borç yapmak.

9. Âşığı için yaptığı ve annesi tarafından onaylanmayan bir harcama yüzünden annesiyle tartışmak.

10. Arkadaşlarının evindeki partilere ve kutlamalara, onlara hediye götürme isteği yüzünden gitmemek ve önceden bu arkadaşları tarafından verilen değerli hediyelerden âşığım haberdar etmek.

11. Belirli kutlama ayinlerini parası olmadığı için yapamıyormuş gibi davranıp yerine getirmemek.

12. Âşığı için bir şeyler yapmaları için sanatçılar ayarlamak.

13. Bir konuyu hallettirmek amacıyla hekimleri ve bakanları eğlendirmek.

14. Kutlamalarda ve kötü olaylarda arkadaşlarına ve hamilerine yardımcı olmak.

15. Ev ayinleri düzenlemek.

16. Bir kadın arkadaşın oğlunun evlilik töreninin harcamalarını ödemek zorunda olmak.

18. Hasta görünüp tedavi masraflarını ödetmek.

19. Bir dostu dertlerinden kurtarmak.

20. Âşığına armağan almak için süslerinden bazılarını satmak.

21. Daha önceden ayarlanan bir satıcıya, süslerini, mobilyasını, yemek pişirme aletlerini atıyor gözükmek.

22. Daha iyi fark edilebilsinler ve daha düşük yemek pişirme aletleriyle değiştirilmesinler diye pahalı malzemeler almak.

23. Aşığının iyiliklerini hatırlayarak, arkadaşları ve izleyenleri tarafından devamlı konuşulmasını sağlamak.

24. Âşığını diğer zevk kadınlarının büyük kazançlarından haberdar etmek.

25. Âşığı varken diğer zevk kadınlarının önünde, kendi kazançlarından doğru olmasa da büyüterek bahsetmek.

26. Onu daha önceden tanıyıp, büyük kazançlar elde ettiği erkeklerle görüşmesi için razı etmeye çalışan annesine açıkça karşı çıkmak.

27. Son olarak, âşığına rakibelerinin bağımsızlığından bahsetmek.

Para alma yolları ve araçları böylece son bulur.

Bir kadın her zaman, âşığının kendine karşı duygularını, düşüncelerini ve huyunu davranışlarındaki, huylarındaki ve yüzünün rengindeki değişikliklerden bilir.

Soğuyan bir âşığın davranışları şöyledir:

1. Kadına istendiğinden daha az verir.
2. Sözler vererek kadını umutlandırır.
3. Bir şey yapmaya söz verip, başka bir şey yapar.
4. Kadının arzularını yerine getirmez.
5. Sözlerini unutur ya da verdiği sözlerden başkasını yapar.
6. Kendi hizmetçileriyle esrarlı bir şekilde konuşur.
7. Bir arkadaş için bir şey yapma bahanesiyle başka bir evde uyur.
8. Son olarak, daha önceden tanıdığı bir kadının hizmetçileriyle özel olarak konuşur.

Bir zevk kadını âşığının kendisine karşı tavrının değiştiğini fark ederse erkek onun niyetinin farkına varmadan en iyi şeylerini mülküne geçirmelidir. Olduğu varsayılan bir borcun karşılanması için sözde bir alacaklının eşyalara zorla el koymasına izin verir. Ayrılmadan sonra, eğer âşık zenginse ve zevk kadınına her zaman iyi davranmışsa saygılı olunmalıdır, ama zavallı ve yoksul biriyse hiç tanışmamış gibi davranmalıdır.

Bir âşıktan kurtulmanın yolları şunlardır:

1. Âşığının davranışlarını ve sözlerini dudak bükerek ve ayağını yere vurarak, anlaşılmaz ve tenkit edici olarak nitelemek.
2. Bilmediği bir konudan bahsetmek.
3. Bilgisine hayran olmamak ve eleştirmek.
4. Gururunu kırmak.
5. Öğrenme ve bilgelikte daha üstün erkeklerle arkadaşlık etmek.
6. Tüm olaylarda ona karşı bir hoşnutsuzluk göstermek.
7. Âşığıyla aynı hatalara sahip erkekleri eleştirmek.
8. Kullandığı zevk yolları ve araçlarından memnunsuzluk belirtmek.
9. Öpmek için dudağını uzatmamak.
10. Jaganasına yani vücudunun göbek ile kalçası arasındaki kısma dokundurmamak.
11. Tırnakları ve dişleri ile yaptığı yaraların hoşuna gitmediğini belirtmek.
12. Okşadığında sıkı sıkı sarılmamak.
13. Birleşme sırasında kol ve bacaklarını hareketsiz tutmak.
14. Yorgun olduğunda birlikte olmayı istemek.
15. Kendisine bağlılığına gülmek.
16. Dokunuşlarına yanıt vermemek.
17. Dokunmaya başladığında arkasını dönmek.
18. Uyuyor görünmek.
19. Gündüz ona sahip olmayı istediğinde ziyarete ya da arkadaşlarını görmeye gitmek.
20. Kelimelerini yanlış anlamak.
21. Şaka olmadığında gülmek ya da şaka yaptığında zorlanır gibi gülmek.
22. Bir şey söylediğinde hizmetçilere yan yan bakmak ve el çırpmak.
23. Öykülerinin ortasında müdahale edip başka öyküler anlatmaya başlamak.
24. Hatalarını ve sözlerini tekrarlayarak onarılmaz olduğunu açıklamak.
25. Âşığının sevgisini çabuk kesmek için hizmetçilere planlı sözler söylemek.
26. Geldiğinde ona bakmamaya özen göstermek.
27. Söz verilemeyecek şeyler istemek.
28. Ve her şeyden sonra gitmesi için onu serbest bırakmak.

Bu konuda iki özlü söz vardır:

"Bir zevk kadınının görevi, hazır olduktan ve her şeyi göz önünde bulundurduktan sonra uygun erkeklerle ilişki kurmayı ve birleştiği insana bağlanmayı, kendisine bağlı kişiden servet kazanmayı ve sonra tüm sahip olduklarını alarak onu bırakmayı içerir."

"Bu anlamda, bir eşin yaşamını süren zevk kadını fazla âşıkla uğraşmak zorunda kalmaz ama zenginlik kazanır."

Birlikte Olunanlara Dair « Vatsyayana Sutra

Kama, dört kastın erkekleri tarafından Kutsal Kitabın kurallarına göre kendi kastlarından kadınlarla uygulandığı zaman, kanuni soy ve iyi ün kazanma yolu haline gelir ve dünyanın geleneklerine aykırı düşmez. Tam tersi, Kama'nın, üst kasttan kadınlarla ve aynı kasttan bile olsalar önceden başkalarıyla birlikte olmuş kadınlarla uygulanması yasaktır.

Kama'nın, aşağı kastlardan kadınlarla, kastlarından atılmış kadınlarla, genel kadınlarla ve iki kere evlenmiş kadınlarla (Bu deyim bir dula değil, kocasını bırakmış ve başka birisiyle evli bir kadın olarak yaşayan kadına denir. Fransa'daki maritalement gibi.) uygulanması ne yasaklanmış ne de emredilmiştir. Kama'yı böyle kadınlarla uygulamak yalnızca zevk içindir.

Bu yüzden Nayikalar üç çeşittir: Hizmetçiler, iki kere evlenmiş kadınlar ve genel kadınlar. Gonikaputra, dördüncü çeşit bir Nayika olduğuna dair görüş bildirmiştir: Önceden başkasıyla evlenmiş de olsa özel zamanlarda birlikte olunan bir kadın. Bu özel zamanlarda erkek şöyle düşünür:

(a). Bu kadın kendisi istekli ve benden önce başkalarıyla da birlikte olmuş. Bu yüzden, benden daha üst bir kasttan da olsa genel bir kadın gibi onunla birlikte olabilirim. Böyle yaparak Darma'nın emirlerini ihlâl etmiş olmam. Ya da:

(b). Bu iki kere evlenmiş bir kadın ve önceden başkalarıyla birlikte olmuş, bu yüzden benim onunla birlikte olmamda bir sakınca yok. Ya da:

(c). Bu kadın düşmanımın arkadaşı olan güçlü kocasının kalbini kazanmış ve onu yönetiyor. Bu yüzden benimle birlikte olursa kocasının düşmanımdan desteğini çekmesine neden olabilir. Ya da:

(d). Bu kadın, beni sevmeyen ve bana kötülük yapmaya niyetli ve çok güçlü olan kocasının bana karşı fikrini değiştirebilir. Ya da:

(e). Bu kadınla arkadaş olarak bir arkadaşımın amacını yerine getireceğim, bir düşmanın mahvını etkileyeceğim ya da diğer zor bir amacı gerçekleştireceğim. Ya da:

(f). Bu kadınla birleşerek, kocasını öldüreceğim ve gıpta ettiğim sınırsız zenginliklerine kavuşacağım. Ya da:

(g). Bu kadınla birleşmenin bana bir zararı yok, ayrıca, fakirliğim ve kendime bakamamam dolayısıyla ihtiyaç duyduğum zenginliği bana kazandıracak. Bu yüzden hiç zorluk çekmeden büyük zenginliklerine sahip olacağım. Ya da:

(h). Bu kadın beni şevkle seviyor ve tüm zayıf noktalarımı biliyor. Bu yüzden eğer onunla birleşmek istemezsem herkese hatalarımı söyleyecek ve karakterimi ve ünümü zedeleyecek. Ya da, kendimi temize çıkarmamın zor olacağı bir suçlama getirecek ve mahvolacağım. Ya da, beni, güçlü ama kontrolü altındaki kocasından ayıracak ve onu düşmanımla birleştirecek ya da düşmanımla birlikte olacak. Ya da:

(ı). Bu kadının kocası karılarımın iffetini bozdu, bu yüzden karılarını baştan çıkararak bunu ona ödeteceğim. Ya da:

(i). Bu kadının yardımıyla onunla birlikte oturan, kralın düşmanlarından birini veya kral tarafından yok etmem emredilmiş kişiyi öldüreceğim. Ya da:

(j). Sevdiğim kadın, bu kadının kontrolü altında, bu kadının etkisiyle sevdiğim kadını elde edeceğim. Ya da:

(k). Bu kadın bana zenginliğe ve güzelliğe sahip ama ulaşılması güç ve bir başkasının kontrolü altında olan bir hizmetçi getirecek. Ya da, son olarak şöyle düşünebilir:

(1). Düşmanım bu kadının kocasının arkadaşı. Bu yüzden onunla birleşmesini sağlayıp, kocası ve düşmanım arasında husumet yaratacağım.

Bu ve benzeri nedenlerle başka erkeklerin kanlarıyla birlikte olunabilir. Ama buna sadece özel nedenlerle izin verildiği, salt cinsel istek için yapılmaması gerektiği iyice anlaşılmalıdır.

Çarayana'ya göre bu koşullar altında beşinci çeşit bir Nayika vardır: Bir rahip tarafından tutulan ya da arada sırada ona şifa veren bir kadın, ya da bir erkeğin amacını gerçekleştirmek için başkasıyla olan bir dul.

Suvarnanaba'ya göre bir münzevi hayatı yaşayan bir kadın, dul olması koşuluyla altıncı çeşit Nayika sayılabilir.

Gotakamuka'ya göre, bir genel kadının hâlâ bakire olan kızı ve yine bakire bir hizmetçi yedinci çeşit Nayika'yı oluşturur.

Gonardiya'nın fikrine göre, yaşı geçtikten sonra iyi aileye mensup bir kadın da Nayika'nın sekizinci çeşidini oluşturur.

Aslında bu en son dört çeşit Nayika, ilk dört çeşit Nayika'dan fazla farklılık göstermez. Çünkü birlikte olmakta farklı bir amaç yoktur. Bu yüzden Vatsyayana'ya göre sadece dört çeşit Nayika vardır: hizmetçi, iki kere evlenmiş kadın, genel kadın ve özel bir nedenle birleşilen kadın.

Şu kadınlarla birlikte olunmaz:

Bir cüzamlı.
Bir deli.
Kastından atılmış bir kadın.
Sır saklamayan bir kadın.

Ulu orta cinsel birleşme isteğini söyleyen bir kadın.
Çok beyaz bir kadın.
Çok siyah bir kadın.
Kötü kokan bir kadın.
Yakın akraba olan bir kadın.
Bir kadın arkadaş.
Bir münzevi hayatını sürdüren kadın.
Ve son olarak bir akrabanın, bir arkadaşın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karısı.

Babravya'nın izleyicilerine göre beş erkekle birlikte olmuş her kadın birlikte olunmaya uygun bir kadındır. Ama Gonikaputra'ya göre böyle bile olsa bir akrabanın, bilge bir Brahman'ın ve kralın karıları ayrı tutulmalıdır.

Aşağıdakiler arkadaş çeşitleridir:

Çocukken toz toprakta birlikte oynadığınız birisi.
Manevi olarak borçlu olduğunuz birisi.
Aynı mizaçta olan ve aynı şeylerden hoşlanan birisi.
Sınıf arkadaşı olan birisi.
Gizlinizi saklınızı bilen ve sizin gizlisini saklısını bildiğiniz birisi.
Bakıcınızın çocuğu.
Birlikte büyüdüğünüz biri.
Bir aile dostunuz.

Bu arkadaşların şu nitelikleri olmalıdır:

Doğruyu söylemeliler.
Zamanla değişmemeliler.
Fikirlerinize olumlu yaklaşmalılar.
Doğru olmalılar.
Açgözlü olmamalılar.
Başkaları tarafından satın alınamamaklar.
Sırlarınızı açıklamamalılar.

Çarayana'ya göre yurttaşlar, çamaşırcılar, berberler, çobanlar, çiçekçiler, eczacılar, fındık yaprağı satıcıları, tavernacılar, serseriler, Pitamardalar, Vitalar ve Viduşekalarla, ayrıca bu insanların kanlarıyla dostluk kurarlar.

Bir haberci aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Ustalık.
Cesaret.
Görünen işaretlerden insanların niyetini anlama.
Bocalamama, yani çekingen olmama.
Başkalarının yaptığı ve söylediği şeylerin anlamını tam olarak bilme.
Saygılı olma.
Değişik şeyleri yapmak için uygun zamanı ve mekânı bilme.
İşte yaratıcılık.
Çabuk kavrayış.
Çözümü çabuk, uygulaması seri ve hemen çözme yeteneği.

Bu bölüm şu özlü sözle sona ermektedir:

"Arkadaşı olan, diğerlerinin niyetini bilen zeki ve bilgili bir erkek, elde etmesi çok zor bir kadını uygun zaman ve yerde bile kolayca elde eder."

Kadın Erkeğin Yerinde « Cinsel Birleşmeye Dair

Bir kadın âşığının devamlı birleşme sonucu yorulduğunu görünce, tutkusunu tatmin etmeden, erkeğin izniyle onu sırtüstü yatırmalı ve onun rolünü oynayarak yardımcı olmalıdır. Bunu ayrıca âşığının merakım tatmin etmek ya da yenilik isteğiyle yapabilir.

Bunu yapmanın iki yolu vardır; birincisinde birleşme sırasında dönüp âşığının üstüne çıkar ve zevki bozmadan birleşmeye bu şekilde devam eder; ikincisinde ise baştan itibaren erkeğin rolünü üstlenir. Bu durumda saçlarından çiçekler sarkarak ve kesik kesik nefes alarak sevgilisinin göğsünü göğüsleriyle bastırır ve sık sık başını eğerek erkeğin daha önce yaptıklarını tekrar eder.

Yumrukla şaka yapar ve erkeğe "sen beni yatırdın, uzun birleşmeden yoruldun, şimdi de ben seni yatıracağım" der. Sonra çekingenliğini, yorulduğunu ve birleşmeyi kesmek istediğini belirtir. Böylece bir erkeğin rolünü üstlenir.

Bir erkeğin kadına zevk vermek için yaptığı her şeye "erkeğin yaptıkları" denir. Bunlar şöyledir:

Kadın yatakta yatar ve erkeğin muhabbetine dalmışken erkek kadının giysisinin kuşağını çözer. Kadın karşı koyarsa öpücüklerle onu susturur. Lingamı kalkmışken kadının çeşitli yerlerini ellemeli ve yavaşça vücudunun çeşitli yerlerini ovmalıdır. Kadın çekingen ise ve ilk kez birlikte oluyorlarsa, erkek ellerini kadının sıkıştırmış olacağı kalçalarının arasına, eğer çok genç bir kız ise hemen elleriyle kapatacağı göğüslerine, koltuk altlarına ve boynuna koymalıdır.

Kadın görmüş geçirmiş birisiyse uygun olan her şeyi yapar. Bundan sonra saçlarını okşar, öpmek için çenesini yukarı kaldırır. Kadın eğer bir genç kız ise utanıp gözlerini kapatır. Erkek kadının hareketlerinden neyin hoşuna gidip gitmediğini anlamalıdır.

Suvarnaba'ya göre bir erkek birleşme sırasında kadına kendisinin en çok hoşlandığı şeyleri yapıyorsa, her zaman kadının baktığı yerlere bastırmaya da dikkat etmelidir.

Kadınların zevk ve tatmin olduklarına dair işaretler şunlardır: Vücudu gevşer, gözlerini kapar, utangaçlığını bir tarafa atar, iki organı alabildiğine yaklaştırmaya çalışır.

Öte yandan, zevk alma isteğinin ve tatmin olamamasının işaretleri şunlardır: Kafasını sallar, erkeğin kalkmasına izin vermez, kendisini reddedilmiş hisseder, erkeği ısırır, tekmeler ve erkek bittiği halde hareket etmeye devam eder. Böyle durumlarda erkek kadının yonisini birleşmeden önce eli ve parmaklarıyla ovmalı (aynı filin hortumuyla ovduğu gibi), yumuşadıktan sonra lingamını kadının içine koyarak devam etmelidir.

Erkeğin yapacağı şeyler şunlardır:

İleriye doğru hareket etme.
Sürtünme ya da çalkalama.
Delme.
Ovma.
Bastırma.
Yumruk atma.
Domuz yumruğu.
Boğa yumruğu.
Serçe oyunu.

(1). Organlar uygun olarak ve doğrudan bir araya geldiğinde buna organı "ileriye doğru hareket ettirme" denir.

(2). Lingam elde tutulup yoninin içinde döndürüldüğünde buna "çalkalama" denir.

(3). Yoni alçaltılıp, üst kısmına lingamla vurulduğunda buna "delme" denir.

(4). Aynı şey yoninin aşağı kısmına yapıldığında buna "sürtme" denir.

(5). Yoniye uzun süre lingamla bastırılırsa buna "bastırma" denir.

(6). Lingam yoniden biraz uzakta tutulup sonra güçlü bir şekilde vurulduğunda buna "yumruk atma" denir.

(7). Lingam yoniye sürtüldüğünde buna "domuz yumruğu" denir.

(8). Yoninin iki tarafına da sürtülürse buna "boğa yumruğu" denir.

(9). Lingam yoniden dışarı çıkartılmaksızın ileri geri hareket ettirilirse buna "serçe oyunu" denir. Bu birleşmenin sonunda olur.

Bir kadın erkeğin rolünü üstlendiğinde yukarıdaki dokuz harekete ek olarak şunları da yapmalıdır:

Maşa.
Topaç.
Salıncak.

(1). Kadın lingamı yonisinin içinde tutar, içeriye ittirir, bastırır ve içinde uzunca bir süre bekletirse buna "maşa" denir.

(2). Birleşme sırasında kadın tekerlek gibi dönerse buna "topaç" denir. Bu yalnızca uygulamayla öğrenilebilir.

(3). Böyle bir durumda erkek vücudunun üstünü kaldırıp kadın orta kısımlarını döndürürse buna "salıncak" denir.

Kadın yorulduğunda alnını âşığınınkine dayayıp organların birleşmesine engel olmadan dinlenmeli, kadın dinlendiğinde erkek dönüp birleşmeyi tekrar başlatmalıdır.

Bu konuya ilişkin bazı özlü sözler vardır: "Bir kadın kapalı olup duygularını gizli tutsa da, bir erkeğin üstüne çıktığında tüm aşkını ve tutkusunu gösterir. Bir erkek kadının karakterinden hangi durumda olduğunu ve neden hoşlandığını anlamalıdır. Aylık belirli günlerindeki bir kadın, kapalı tutulmuş bir kadın ve şişman bir kadın erkeğin rolünü oynamamalıdır."